Laboratorio.fi ja poliklinikka.net nettihankkeet palkittiin

Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta tunnustukset Terveydenhuollon laboratorioiden Internet-ajanvaraus laboratorio.fi ja kuluttajille suunnattu terveyspalvelu poliklinikka.net palkittiin innovatiivisesti ja ihmisläheisesti www:tä ja Internetiä soveltavina hankkeina Tampereella ja Oulussa. Ensimmäisen Millennium-teknologiapalkinnon sai vuonna 2004 World Wide Webin kehittäjä Tim Berners-Lee. Tunnustuspalkinto myönnetään suomalaisille hankkeille, jotka ovat esimerkillisesti hyödyntäneet Millennium-palkittua teknologiaa ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tunnustuspalkinnon myönsivät Millennium-palkintosäätiö, Oulun kaupunki ja Oulun kauppakamari. Palkitut hankkeet valittiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Tekesin ja VTT:n kanssa. Palkitut hankkeet valittiin ennalta sovittujen kriteerien mukaan. Hankkeita tarkasteltiin niiden innovatiivisuuden, laajuuden, yleishyödyllisten tavoitteiden sekä ihmisten arkipäivään kohdistuvien vaikutusten perusteella. "Tunnustuspalkinnon saaneet hankkeet ovat kaikki onnistuneet erinomaisesti hyödyntämään www:tä ja internetiä ihmisläheisesti ja innovatiivisesti. Toivomme, että nämä hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä teknologiasta, jonka avulla on voitu parantaa elämänlaatua, Millennium-palkintosäätiön puheenjohtaja Jaakko Ihamuotila sanoo. Terveydenhuollon laboratorioiden internet-ajanvaraus, www.laboratorio.fi Laboratoriokeskus tuottaa terveydenhuollossa tarvittavia laboratoriopalveluja yli 40 toimipisteessä ympäri Pirkanmaata. Internet-pohjaisen käyttöliittymän avulla tutkimuslähetteet voidaan tehdä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa suoraan laboratorion tietojärjestelmään. Asiakasta voidaan palvella missä tahansa laboratorion toimipisteessä. Kun tutkimusten tulokset valmistuvat, ne ovat potilaan suostumuksella häntä hoitavien lääkärien tarkasteltavissa sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa. Näin voidaan varmistaa viivytyksetön tiedonkulku ja välttää tutkimusten tarpeeton toistaminen. Hankkeessa on rakennettu internet-pohjainen ajanvarausjärjestelmä, jonka avulla potilas voi tutkimuslähetteen saatuaan varata itselleen ajan laboratorioon. Ajanvarausjärjestelmää voivat käyttää paitsi potilaat itse myös terveyskeskukset ja sairaaloiden poliklinikat. Ajanvarauksen avulla potilaan käynti laboratoriossa sujuu nopeasti ja jonottamatta, kuormitushuiput tasoittuvat ja palvelun ruuhkautuminen voidaan välttää. Sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta internet-pohjainen tutkimuslähetteiden ja -tulosten välitys sekä ajanvarausjärjestelmä parantavat oleellisella tavalla laboratoriopalvelujen laatua, saatavuutta ja tehokkuutta. Yhteistyötahot: Laboratoriokeskus - hankkeen suunnittelija ja käynnistäjä, Medixine Oy - ajanvarausjärjestelmän toimittaja Netland Oy - laboratoriotietojärjestelmän internet-käyttöliittymän toteuttajana ja www.laboratorio.fi -sivuston toimittaja, Tampereen tietotekniikkakeskus - WebTamlab-laboratoriotietojärjestelmän toimittaja, järjestelmäintegraatioiden toteuttaja ja verkko-operaattori Lisätietoja toimitukselle: Atk-suunnittelija Hannele Prusi, puh.+358 50 528 3264 hannele.prusi@pshp.fi Atk-yhteyspäällikkö Maija-Liisa Virtanen, puh. +358 50 342 9516 maija-liisa.virtanen@pshp.fi Poliklinikka.net - tunne terveytesi Poliklinikka.net on kokonaisvaltainen palvelu Internetin käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita terveydestä, elämänlaadusta, sairauksista ja niiden omahoidosta. Poliklinikka.net sisältää osiokokonaisuuksia mm. lääkeinformaatiosta, potilasohjeista, matkailusta ja omahoidosta. Poliklinikka.netin sisällöstä vastaavat suomalaiset terveysalan ammattilaiset ja palvelun sisältö tarkistetaan säännöllisesti. Poliklinikka.net koostuu kokonaisuuksista, joissa kerrotaan käyttäjälle laajasti erilaisista sairauksista ja oireista tarjoten keinoja omahoitoon. Apuna käyttäjälle on lukuisia laskureita ja lomakkeita sekä lisäpalveluita, jotka sisältävät mm. terveydenhuollon osoitteiston, sanaston ja Lääkeoppaan. Poliklinikka.net -palvelua kehitetään määrätietoisesti laajimmaksi kuluttajille suunnatuksi terveyspalveluksi kansainvälistenkin mittapuiden mukaan. Poliklinikka.net -palvelun jatkuvasti kasvavat kävijämäärät kertovat käyttäjien luottamuksesta ja tarpeesta tällaisille palveluille. Lisätietoja toimituksille: Ilari Kerola, myyntijohtaja, puh. +358400684120 ilari.kerola@coronaria.fi Teemu Puhakka, päätoimittaja, puh. +358405503695 teemu.puhakka@coronaria.fi Millennium-teknologiapalkinto Historian ensimmäinen Millennium-teknologiapalkinto myönnettiin world wide webin kehittäjälle Tim Berners-Leelle kesäkuussa 2004. Miljoonan euron suuruisen palkinnon jakaa Millennium-palkintosäätiö. Www:n toimintaperiaate muotoutui vuonna 1980, kun Berners-Lee kirjoitti muistiavukseen ohjelman, joka mahdollisti linkkien luomisen tekstistä hänen tietokoneelleen tallennettuihin tiedostoihin. Berners-Lee kehitti www-palvelun CERN:ssä Sveitsissä, ja se julkaistiin vuonna 1991. Nykyään Berners-Lee työskentelee Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT) USA:ssa verkon käytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi muun muassa tietojenkäsittelyä helpottavan semanttisen verkon kehittämiseksi. Tim Berners-Lee vieraili Suomessa Tampereella ja Oulussa järjestetyissä Millennium-palkittua teknologiaa ihmiselle -tilaisuuksissa 16.-18.3.2005. Samalla käynnistyi vuoden 2006 palkinnonsaajan maailmalaajuinen etsintä. Palkinnon myöntää Millennium-palkintosäätiö, riippumaton suomalainen rahasto. Säätiö jakaa joka toinen vuosi maailman suurimman, miljoonan euron arvoisen teknologiapalkinnon. Suomalaiset järjestöt, teollisuus ja Suomen valtio perustivat ja rahoittavat palkinnon yhteistyössä tuodakseen esille teknologian roolin elämän laadun parantajana ja kirkastaakseen Suomen mainetta korkean teknologian maana. Tunnustuspalkinto Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta Tunnustuspalkinnon tavoitteena on nostaa esille suomalaisia hankkeita, jotka ovat hyödyntäneet Millennium-palkittua teknologiaa esimerkillisesti ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tunnustuspalkinnot jaetaan tänä vuonna Tampereella ja Oulussa. Lisätietoja toimitukselle: Millennium-palkintosäätiö Asiamies TkT Tapio Alvesalo, puh. +358 400 341 497 tapio.alvesalo@millenniumprize.fi Tiedottaja Tanja Ikonen, puh. +358 40 701 5757 tanja.ikonen@millenniumprize.fi

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit