Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta tunnustukset

Kolme ihmisläheistä nettihanketta palkittiin Tampereella Ensimmäisen Millennium-teknologiapalkinnon vuonna 2004 saanut Tim Berners-Lee korosti www:n jatkuvia kehitysmahdollisuuksia tänään Tampereella järjestetyssä Millennium-palkittua teknologiaa ihmiselle -tilaisuudessa. Samalla käynnistyi vuoden 2006 palkinnonsaajan maailmalaajuinen etsintä. Osoituksena innovatiivisesta Millennium-palkitun teknologian hyödyntämisestä Suomessa, tilaisuudessa jaettiin tunnustuspalkinnot kolmelle ihmisläheisesti www:tä ja internetiä hyödyntävälle hankkeelle. Palkinnon saivat Terveydenhuollon laboratorioiden internet-ajanvaraus (www.laboratorio.fi), Päivölän kansanopiston matematiikkalinja (www.paivola.fi) sekä eTampereen osahanke NettiNysse (www.tampere.fi/kirjasto/nettinysse). Ensimmäisen kansainvälisen Millennium-teknologiapalkinnon sai vuonna 2004 World Wide Webin kehittäjä Tim Berners-Lee. Tunnustuspalkinto myönnetään suomalaisille hankkeille, jotka ovat esimerkillisesti hyödyntäneet Millennium-palkittua teknologiaa ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tunnustuspalkinnon myönsivät Millennium-palkintosäätiö, Tampereen kaupunki ja Tampereen kauppakamari. Palkitut hankkeet valittiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Tekesin ja VTT:n kanssa. Palkitut hankkeet valittiin ennalta sovittujen kriteerien mukaan. Hankkeita tarkasteltiin niiden innovatiivisuuden, laajuuden, yleishyödyllisten tavoitteiden sekä ihmisten arkipäivään kohdistuvien vaikutusten perusteella. ”Tunnustuspalkinnon saaneet hankkeet ovat kaikki onnistuneet erinomaisesti hyödyntämään www:tä ja internetiä ihmisläheisesti ja innovatiivisesti. Toivomme, että nämä hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä teknologiasta, jonka avulla on voitu parantaa elämänlaatua, Millennium-palkintosäätiön puheenjohtaja Jaakko Ihamuotila sanoo. Millennium-palkintosäätiö on itsenäinen, vuonna 2002 perustettu säätiö, jonka tavoitteena on edistää ihmisten elämänlaatua parantavaa tieteellistä tutkimusta teknologian alalla. Säätiön toimintaa tukevat ja rahoittavat yksityinen ja julkinen sektori yhteistyössä. Säätiö jakaa joka toinen vuosi maailman suurimman, miljoonan euron arvoisen teknologiapalkinnon. Tunnustuspalkinnot Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta jaetaan tänä vuonna Tampereella ja Oulussa. Oulun alueen kolme palkittavaa hanketta julkistetaan huomenna 17.3.2005. Tunnustuspalkinnon saajat Tampereen ja Pirkanmaan alueella Terveydenhuollon laboratorioiden internet-ajanvaraus, www.laboratorio.fi Laboratoriokeskus tuottaa terveydenhuollossa tarvittavia laboratoriopalveluja yli 40 toimipisteessä Pirkanmaalla. Internet-pohjaisen käyttöliittymän avulla tutkimuslähetteet voidaan tehdä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa suoraan laboratorion tietojärjestelmään. Näin asiakasta voidaan palvella missä tahansa laboratorion toimipisteessä. Kun tutkimusten tulokset valmistuvat, ne ovat potilaan suostumuksella häntä hoitavien lääkärien tarkasteltavissa sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa. Hankkeessa on rakennettu internet-pohjainen ajanvarausjärjestelmä, jonka avulla potilas voi tutkimuslähetteen saatuaan varata itselleen ajan laboratorioon. Ajanvarausjärjestelmää voivat käyttää paitsi potilaat itse myös terveyskeskukset ja sairaaloiden poliklinikat. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se on saanut osakseen huomattavan paljon myönteistä palautetta laboratoriopalvelujen käyttäjiltä. Järjestelmä toimii esimerkkinä muille sairaanhoitopiireille. Päivölän kansanopiston matematiikkalinja, www.paivola.fi Kansanopisto tarjoaa matemaattisista aineista kiinnostuneelle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle räätälöidyn kokonaisuuden, jossa matematiikan, tietotekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun yhdistyy työharjoittelu teknologian parissa. Opinnot on alusta asti mitoitettu valmistamaan haasteellisiin yliopistollisiin jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin. Internet on matematiikkalinjalaisille tiedonlähde, kommunikaatiokanava ja opiskeluväylä. Projektissa pystytään tehokkaasti yhdistämään tiiviin lähiopetuksen ja ulkoisen tiedonhankinnan ja palvelujen vahvat puolet. NettiNysse, eTampere osahanke, www.tampere.fi/kirjasto/nettinysse NettiNysse on Tampereen kaupunginkirjaston kirkkaankeltainen haitaribussi, jossa opiskellaan tietokoneen ja internetin käyttötaitoja. Tavoitteena on rohkaista ja opastaa ihmisiä matkalla tietoyhteiskuntaan. Perusopastus on maksutonta tamperelaisille yksityishenkilöille ja yhdistyksille. NettiNysse tuottaa myös oppimateriaalia tietokoneen ja internetin perusopastukseen. Työ on verkostotyötä kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Lisätietoja toimitukselle: Millennium-palkintosäätiö Asiamies TkT Tapio Alvesalo, puh. +358 400 341 497 tapio.alvesalo@millenniumprize.fi Tiedottaja Tanja Ikonen, puh. +358 40 701 5757 tanja.ikonen@millenniumprize.fi Terveydenhuollon laboratorioiden internet-ajanvaraus, www.laboratorio.fi Toimitusjohtaja, Ari Miettinen, puh. +358 50 587 6855 ari.miettinen@pshp.fi Päivölän kansanopiston matematiikkalinja, www.paivola.fi Merikki Lappi, puh. +358 400 534 139 merikki.lappi@paivola.fi NettiNysse, eTampere osahanke, www.tampere.fi/kirjasto/nettinysse Elina Harju, puh.+358 40 590 8496 elina.harju@tt.tampere.fi _________________ Millennium-teknologiapalkinto Historian ensimmäinen Millennium-teknologiapalkinto myönnettiin world wide webin kehittäjälle Tim Berners-Leelle kesäkuussa 2004. Miljoonan euron suuruisen palkinnon jakaa Millennium-palkintosäätiö. Www:n toimintaperiaate muotoutui vuonna 1980, kun Berners-Lee kirjoitti muistiavukseen ohjelman, joka mahdollisti linkkien luomisen tekstistä hänen tietokoneelleen tallennettuihin tiedostoihin. Berners-Lee kehitti www-palvelun CERN:ssä Sveitsissä, ja se julkaistiin vuonna 1991. Nykyään Berners-Lee työskentelee Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT) USA:ssa verkon käytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi muun muassa tietojenkäsittelyä helpottavan semanttisen verkon kehittämiseksi. Palkinnon myöntää Millennium-palkintosäätiö, riippumaton suomalainen rahasto. Suomalaiset järjestöt, teollisuus ja Suomen valtio perustivat ja rahoittavat palkinnon yhteistyössä tuodakseen esille teknologian roolin elämän laadun parantajana ja kirkastaakseen Suomen mainetta korkean teknologian maana. Tunnustuspalkinto Millennium-palkitun teknologian soveltamisesta Tunnustuspalkinnon tavoitteena on nostaa esille suomalaisia hankkeita, jotka ovat hyödyntäneet Millennium-palkittua teknologiaa esimerkillisesti ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Tunnustuspalkinnot jaetaan tänä vuonna Tampereella ja Oulussa.

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit