Paavo Arhinmäki: Jokaiselle nuorelle räätälöity koulutusura

Perjantaina 2. joulukuuta 2011 järjestetyssä Huomisen tekijä -paneelikeskustelussa käsiteltiin nuorten työllistymisen pullonkauloja ja mahdollisia ratkaisuja niiden poistamiseksi.  Panelistit korostivat yritysten suurta vastuuta myös mahdollisen taantuman aikana sekä oikeanlaisen opintoväylän löytymistä jokaiselle nuorelle.

Keskusteluun osallistuivat Suomen lasten ja nuorten säätiön hallituksen jäsen, KTM Sari Baldauf, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, nuorisotutkimuksen tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, TAT-ryhmä ry:n toimitusjohtaja Kari Väisänen, YIT:n henkilöstöjohtaja Pii Raulo sekä opiskelija ja TeliaSoneran kesätyöntekijä Olli Rautiainen.

Nuorena alkaneen työttömyyden pitkäkestoiset vaikutukset huolestuttivat erityisesti Paavo Arhinmäkeä ja Tommi Hoikkalaa. Hoikkala totesikin, että taloudellisen notkahduksen alkaessa ensimmäisenä kärsivät ne, jotka ovat vasta tulossa työmarkkinoille.

Yritysten tulisi kiinnittää huomiota tähän, jotta ei jälleen syntyisi kokonaista sukupolvea, jonka työurat jäävät vakiintumatta. Näin kävi edellisen laman aikana, Hoikkala huomautti.

Sari Baldauf korosti yritysten tärkeää roolia toteamalla, että yritysten kesätyö- ja harjoittelupaikkoihin kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat lyhyen aikavälin säästöratkaisuja, jotka aiheuttavat pitkällä aikavälillä vakavia ongelmia. Baldauf näkee nuorten työllistämisen kriittisenä tekijänä sekä yhteiskunnallisen että taloudellisen kehityksen kannalta.

Myös yrittäjyys ja siihen kannustaminen tuotiin esille yhtenä ratkaisuna nuorten työllisyyteen. Nykyajan abstraktiksikin luonnehdittu, vaikeasti perinteisiin lokeroihin sijoitettava tietotekninen tai luova osaaminen voisi yrittäjyyden kautta työllistää ison joukon nuoria.


Räätälöity koulutus ja nuorena opittu vastuun kantaminen ratkaisuja

Arhinmäki uskoo, että valtaosa nuorista haluaa tehdä työtä, mutta koska omia vahvuuksia tukevaa koulutusta ei jostain syystä löydetä, peruskoulun jälkeen opintonsa lopettaneet näyttäytyvät yhteiskunnassa haluttomina tekemään työtä. Tähän Arhinmäki tarjoaisi ratkaisuksi jokaiselle nuorelle räätälöityä koulutusuraa. Arhinmäen mukaan esimerkiksi nuorten työpajatoiminnasta on erinomaisia kokemuksia.

Paneelin nuorimman osallistujan, opiskelija Olli Rautiaisen mukaan pienimuotoisetkin omat projektit ja vastuualueet ovat nuoren työuran kannalta tärkeitä. Niiden kautta syntyy onnistumisen tunteita sekä kokemuksia vastuun kantamisesta.

− Heittäkää Milla tai Kalle seinälle ja katsokaa kuinka kauan se pysyy siellä, Rautiainen haastoi yrityksiä.

Myös työllistettävien nuorten ikä herätti keskustelua. Panelistit totesivat yhteen ääneen, että ennen mentiin nuorempina töihin. YIT:n Pii Raulo uskoi, että nykyaikana byrokratia ja vastuut voivat pelottaa yritysten edustajia, eikä esimerkiksi kesätöihin uskalleta rekrytoida alle 18-vuotiaita

Huomisen Tekijä -paneelikeskustelu oli jatkoa Alma Median ja Suomen Lasten ja Nuorten Säätiön yhdessä järjestämälle Vastuullinen Kesäduuni 2011 -kampanjalle, jossa haastettiin työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätyömahdollisuuksia. Nuorisotyöttömyys on Suomessa hälyttävän korkealla tasolla. Tuoreimpien tilastojen mukaan 15–24 -vuotiaiden työttömyysaste on jopa 17,1 % ja kasvaa edelleen.


Lisätietoja

Eila Kauppinen, toiminnanjohtaja, Suomen lasten ja nuorten säätiö,

Puh. 0400 691 507, eila.kauppinen@nuori.fi

Antti Järventaus, suunnittelupäällikkö, Suomen lasten ja nuorten säätiö
Puh. 050 364 6410, antti.jarventaus@nuori.fi


Paneelikeskustelun taustavaikuttajat:

Alma Media

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 2 800 ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi

***

Suomen lasten ja nuorten säätiö

Suomen lasten ja nuorten säätiö on nuorten elämäntaitojen asiantuntija, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien syntymistä. Vuonna 2001 perustettu säätiö toteuttaa tehtäväänsä sekä Suomessa että useissa kehitysmaissa. Lue lisää: www.nuori.fi

***

TAT-ryhmä ry

TAT-ryhmä ry:n omistavat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton TT-säätiö ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Juuret ulottuvat 1940-luvun lopulle: Taloudellinen tiedotustoimisto perustettiin 1947. TAT-ryhmä, joka koostuu tänään Taloudellisen tiedotustoimiston lisäksi Finnfactsistä, Infor Oy:stä ja T-Media Oy:stä. kouluttaa, tutkii ja konsultoi. Asiakkaita ovat muun muassa viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstötyön ammattilaiset, yritysjohto, opettajat ja toimittajat. Lue lisää: www.tat-ryhma.fi

***

Vastuullinen kesäduuni -kampanja

Vastuullinen kesäduuni -kampanjalla halutaan kannustaa yrityksiä tarjoamaan nuorille parempia kesätöitä ja samalla auttaa nuoria pääsemään kiinni työelämään. Kampanjan keskeinen sisältö kiteytyy hyvän kesätyön periaatteisiin, joita ovat mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, perehdytys ja ohjaaminen, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Kampanjaan osallistui vuonna 2011 yli 70 organisaatiota, jotka tarjosivat lähes 16 000 kesätyöpaikkaa. Kampanjaan osallistuneilla työnantajilla oli mahdollisuus tavoitella samalla Vastuullisin kesätyöpaikka 2011 -titteliä.  Voittajien valinnassa huomioitiin erityisesti nuorten kokemukset työpaikastaan sekä työnantajien halu panostaa kesätyöpaikan laatuun. Lopullisen valinnan voittajista teki syyskuun alussa kilpailua varten erikseen nimetty raati. Vuoden 2011 vastuullisimmiksi työnantajiksi valittiin Särkänniemi, Vaisala ja YIT.

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit