St1 ja Saab edistävät liikenteen ympäristöystävällisyyttä

St1 Finland Oy on alallaan ympäristöasioiden edelläkävijä. St1 koekäyttää parhaillaan uutta Saab 9-5 BioPower -etanolimallia. St1 myy etanolia asemillaan Ruotsissa, joka on Suomea huomattavasti edellä liikenteen ympäristönäkökulmien huomioimisessa.

Ruotsissa autonvalmistajat, yhteiskunta ja huoltoasemaketjut kehittävät yhdessä autoilua ympäristöystävällisempään suuntaan. Saabilla ja Volvolla on molemmilla tarjota vaihtoehto ympäristötietoiselle kuluttajalle. Ruotsissa biokomponentit ovat valmisteverottomia, ja ympäristöystävällisten autojen parkkeeraaminen on ilmaista 12 kaupungissa Ruotsissa. St1:llä on Ruotsissa asemiensa valikoimassa ympäristöystävällisten autojen polttoaine, etanoli. St1:llä on kokemuksia etanolin käytöstä myös Suomessa. Yhtiö kokeili vuosina 2003-2004 Suomessa 5 % etanoli-bensiini-seosta. Etanolin käyttö vähentäisi merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ”Teemme omalta osaltamme parhaamme ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuorein esimerkki on Ruotsissa valikoimissamme oleva biopolttoaine, etanoli, jonka käyttö vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Toivomme, että myös Suomessa liikenteen ympäristöhaittoihin puututtaisiin entistä tehokkaammin. Vuoteen 2020 mennessä 20 % tieliikenteen polttoaineista tulisi korvata vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Tällä hetkellä Suomessa on vain yksi biopolttoaineasema kuluttajille”, St1:n toimitusjohtaja Juha Kokko toteaa. St1 on ensimmäisenä huoltoasemaketjuna Ruotsissa ottanut valtakunnalliseen jakeluun ympäristöystävällisen E85-etanolin. 80 % Ruotsin ympäristöystävällisistä autoista käyttää polttoaineenaan etanolia. Tuote on normaaliin 95E-bensiiniin verrattuna huomattavasti ympäristöystävällisempi. Se sisältää 85 % etanolia ja 15 % bensiiniä. St1:n asemille ympäristöohjelma St1 kiinnittää erityistä huomiota asemiensa turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen, niin maanteiden varrella kuin venesatamissakin. Avainasemassa on moderni tekniikka. St1 ottaa myös parhaillaan käyttöön ympäristöohjelman kaikille asemilleen. ”Laitteistot ja tankkauspaikat rakennetaan siten, että niistä aiheutuu ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa. Sekä uusien asemien rakentamisessa että vanhojen modernisoimisessa käytämme uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa, mikä takaa turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden. Koulutamme myös jatkuvasti huoltoasemahenkilökuntaa ja logistiikasta vastaavia”, Kokko kiteyttää. Lisätietoja: St1:n toimitusjohtaja Juha Kokko, puh. 09-7597 0514, gsm 044-741 2839, juha.kokko@st1.fi St1 lyhyesti St1 Finland Oy on suomalainen, vuonna 1997 perustettu yksityinen energia-alan yhtiö, jonka toiminta koostuu pääosin polttoaineiden myynnistä 280 asemalla Suomessa ja Ruotsissa. St1:n markkinaosuus Suomen bensiinimarkkinoista vuonna 2004 oli 10 %. St1 on 24 henkilön organisaatiollaan ja 350 miljoonan euron liikevaihdollaan alan tehokkain toimija. Yhtiön kuluttajille tarjoamat polttoaineet ovat edullisia, korkealaatuisia ja ympäristöä vähän kuormittavia. St1 on edelläkävijä tekniikan soveltamisessa omassa toiminnassaan. Nyt yhtiö tarjoaa tehokasta osaamista ja edullisia hintoja myös suomalaisille sähköasiakkaille. Lisätietoa ja kuvia osoitteessa www.st1.fi. Saab 9-5 BioPower Huippunopeus: 215 km/h Kiihtyvyys: 0 km – 100 km: 8,5 sekuntia Moottori: 4-sylinterinen turbo Sylinteritilavuus: 1.985 dm3 Maksimitehokkuus: 180 hv, 5500 krs/min E85-etanolilla Maksimivääntö: 280 Nm,1800 krs/min E85-etanolilla Suositeltava polttoaine: E85 tai 95E Kulutus: 11,6 l/100 km (yhdistetty maantie- ja kaupunkiajo) Hiilidioksidipäästöt: 280 g/km, josta 15 % fossiilisista polttoaineista Faktaa etanolista Etanolin käyttö polttoaineena vähentää hiilidioksidin vapautumista ilmakehään noin 80 %:lla. Vaikutus perustuu etanolin tuotantoprosessiin kokonaisuutena ja ennen kaikkea raaka-aineisiin, jotka kasvuvaiheessa sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Sitä voidaan valmistaa monista eri raaka-aineista: sokerikasveista, viljasta, puunjalostusteollisuuden sivutuotteista sekä maatalous- ja talousjätteistä. Kuljetusmatkat ovat lyhyempiä, koska etanolin tuotanto ei ole fossiilisten polttoaineiden tapaan maantieteellisesti sidottu. Jos etanolin osuus polttoaineseoksessa on alle 10 %, voivat tavalliset autot jo nyt käyttää sitä polttoaineena ilman, että autoon tehdään muutoksia. Faktaa biopolttoaineista Biopolttoaineilla tarkoitetaan nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka valmistetaan biomassasta eli maataloudesta (kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyvässä teollisuudessa syntyvien tuotteiden, jätteiden ja jätetuotteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biologisesti hajoavista osista. Biopolttoaineita ovat bioetanoli, biodiesel, biokaasu, biometanoli, biodimetyylieetteri, bioETBE, bioMTBE, synteettiset biopolttoaineet, biovety sekä puhdas kasviöljy. Bioetanoli: biomassasta ja/tai jätteiden biologisesti hajoavista osista valmistettava etanoli Biodiesel: laadultaan dieselöljyä vastaava metyyliesteri, joka tuotetaan kasvi- tai eläinöljystä Biokaasu: laadultaan maakaasua vastaavaksi puhdistettavissa oleva polttokaasu, joka tuotetaan biomassasta ja/tai jätteiden biologisesti hajoavista osista tai puukaasu Biometanoli: biomassasta valmistettava metanoli Biodimetyylieetteri: biomassasta valmistettava dimetyylieetteri bioETBE (etyyli-tert-butyylieetteri): bioetanolin pohjalta valmistettu ETBE, jonka tilavuusprosenttiosuus on 47 bioMTBE (metyyli-tert-butyylieetteri): biometanolin pohjalta tuotettu polttoaine. Biopolttoaineeksi laskettava bioMTBE:n tilavuusprosenttiosuus on 36. Synteettiset biopolttoaineet: biomassasta valmistetut synteettiset hiilivedyt tai synteettiset hiilivetyseokset Biovety: biomassasta ja/tai jätteiden biologisesti hajoavista osista valmistettu vety Puhdas kasviöljy: öljykasveista puristamalla, uuttamalla tai vastaavalla menetelmällä tuotettu öljy, joka voi olla jalostamatonta tai jalostettua, mutta ei kemiallisesti muunneltua, sillä edellytyksellä, että se soveltuu moottorin tyyppiin ja täyttää päästöjä koskevat vaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2003/30/EY) EU-direktiivi liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä julkaistiin toukokuussa 2003. Direktiivin tavoitteena ovat energiaomavaraisuuden kasvattaminen, öljyriippuvuuden ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä maatalouden kehittäminen ja työpaikkojen säilyttäminen. Direktiivin mukaan vuoden 2005 loppuun mennessä biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden vähimmäisosuus liikennekäyttöön tarkoitetussa bensiinissä ja dieselöljyssä tulee olla 2 % ja vuoden 2010 lopussa 5,75 %. Euroopan Yhteisön komission tiedonannossa painotetaan ”Energiahuoltostrategia Euroopalle” -kirjassa asetettua tavoitetta, jonka mukaan 20 % tieliikenteen polttoaineista olisi korvattava vaihtoehtoisilla polttoaineilla vuoteen 2020 mennessä. Komission mukaan on olemassa lähinnä kolme potentiaalista vaihtoehtoista polttoainetyyppiä: biopolttoaineet, maakaasu ja vety, joita voitaisiin kehittää niin, että kunkin osuus autojen polttoainemarkkinoista olisi vähintään 5 %.

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit