Suomalaiset odottavat yrityksiltä suurempaa vastuunkantoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Report this content

Kolme neljästä suomalaisesta kertoo tuntevansa ilmastoahdistusta ja reilu kolmasosa sanoo käyttävänsä vastuullisen yrityksen tuotteita tai palveluita. Suurin osa suomalaisista painottaa kuitenkin suurvaltojen ja yritysten vastuunkantoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tulokset käyvät ilmi Vattenfallin tekemästä Vastuullisuusteoilla fossiilivapauteen -kyselytutkimuksesta.

Vattenfallin tekemän Vastuullisuusteoilla fossiilivapauteen –kyselytutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista kertoo tuntevansa jonkinasteista ilmastoahdistusta. Vain viidennes suomalaisista ei koe tuntevansa ilmastoahdistusta lainkaan. Naiset kokevat ilmastoahdistusta huomattavasti miehiä enemmän. Jopa 37 prosenttia naisista kertoo kokevansa ilmastoahdistusta erittäin tai melko paljon, kun miesten vastaava luku on 17 prosenttia.

Ilmastoahdistuksen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi suomalaiset odottavat tekoja etenkin suurvalloilta (78 %) ja yrityksiltä. Erityisesti nuorten katseet kohdistuvat yrityksien vastuunkantoon. Nuorin ikäryhmä mainitsee muita useammin yritykset (49 %), kysyttäessä minkä tahojen pitäisi ottaa suurempi vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vastaava luku 65+ ikäryhmässä on 36 prosenttia. 65+ ikäryhmä puolestaan korostaa eniten suurvaltojen vastuunkantoa.

Sähkövalinnalla on konkreettinen vaikutus ilmastonmuutokseen

Suomalaisista lähes puolet (48 %) luottaa siihen, että energiayhtiöt toimivat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nuorista yli puolet luottaa energiayhtiöiden ilmastotoimiin. Epäileväisimmin energiayhtiöihin suhtautuvat 35–44 -vuotiaat, joista 42 prosenttia luottaa siihen, että energiayhtiöt toimivat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

- Vastuullisesti toimivan ja ilmastotyötä aktiivisesti tekevän yrityksen tuotteiden ja palveluiden valinta olisi kuluttajalle helppo keino tehdä päivittäistä ilmastotyötä. Esimerkiksi sähkö on perushyödyke ja vielä melko harva osaa ajatella, että omilla sähkövalinnoilla voi oikeasti vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Kuluttajilla on valtaa ja kärjistetysti voisi sanoa, että niin kauan kuin fossiilisille vaihtoehdoille on kysyntää, niin kauan niitä on tarjolla. Fossiilivapaan sähkön tietoisen valinnan esteenä saattaa myös olla väärä mielikuva siitä, että se olisi jotenkin kalliimpaa, Vattenfallin Suomen kuluttajaliiketoimintajohtaja Taija Sjöblom sanoo.

Kuluttajien suuremman vastuunkannon mainitsee vain neljännes vastaajista. Vain 35 prosenttia mainitsee käyttävänsä vastuullisesti toimivien yritysten tuotteiden/palveluiden käyttämisen lieventääkseen omaa ilmastoahdistustaan.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että ihmiset kaipaavat positiivisesta kehityksestä kertovaa informaatiota ja että yritysten pitäisi kertoa avoimemmin teoistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

- Useissa yrityksissä tehdään paljon töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta nämä prosessit ovat pitkäkestoisia eivätkä välttämättä näy suoraan kuluttajan arjessa. Esimerkkinä mainittakoon vaikutuksiltaan merkittävä, fossiilivapaan teräksentuotannon mahdollistava HYBRIT-yhteishanke, jossa Vattenfall on SSAB:n ja LKAB:n kanssa mukana. Yritysten pitäisi löytää keinoja välittää viestiä positiivisesta kehityksestä ja sitä kautta rohkaista kuluttajia vastuullisiin ratkaisuihin, Sjöblom kannustaa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Kelli Korhonen,
Pohjoisranta BCW,
kelli.korhonen@bcw-global.com,
p. +358 40 743 0048

Vattenfall on eurooppalainen energia-alan yhtiö, jolla on noin 20 000 työntekijää. Olemme sähköistäneet teollisuutta, toimittaneet energiaa koteihin ja uudenaikaistaneet elämäntapaamme innovaatioiden ja yhteistyön avulla yli sadan vuoden ajan. Tällä hetkellä haluamme mahdollistaa elämän ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven aikana.

Tutkimustiedot perustuvat Vattenfallin Vastuullisuusteoilla fossiilivapauteen -kansalaiskyselyyn. Kysely toteutettiin Bilendi Oy:n M3 Research verkkopaneelissa lokakuussa 2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 675 suomalaista. Näistä 1 000 vastaajan otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Lisäksi 675 vastaajan ryhmästä koostuva Helsingin, Tampereen, Jyväskylän sekä Vaasan/Seinäjoen alueen otokset ovat alueittain edustavia.

HUOM. Vastaajat saivat valita 1-3 vastausvaihtoehdosta tai kirjoittaa oman vastauksen kysymyksiin ”Minkä tahojen pitäisi ottaa suurempi vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?”, "Mitä teet helpottaaksesi ilmastoahdistusta?" ja "Mikä tai mitkä seuraavista asioista helpottaisivat ilmastoahdistustasi?".

Tilaa