Suomalaiset yritykset mukaan kehittämään Venäjän arktista teknologiaa

Mantereella sijaitsevien öljy- ja maakaasukenttien ehtyessä Venäjä ottaa arktisten merialueiden energiavarantoja käyttöön. FinNode-verkoston tutkimuksen mukaan uusien energiavarantojen hyödyntäminen avaa mahdollisuuksia suomalaiselle telakkateollisuudelle.

”Arktisten merialueiden energiavarantojen hyödyntämiseen Venäjä tarvitsee paljon erikoiskalustoa, kuten jäänmurtajia, tankkereita ja öljynporauslauttoja. Pullonkaulana on Venäjän telakoiden suorituskyky, joka ei riitä vastaamaan haasteeseen”, Finpron seniorikonsultti Alexey Zak toteaa.

Suomalaisten innovaatiotoimijoiden FinNode-verkoston tutkimuksen mukaan Venäjä panostaa voimakkaasti laivanrakennukseen: tavoitteena on hankkia jopa 1 500 uutta alusta vuoteen 2020 mennessä.

”Suomalaisyrityksillä on hyvä tilaisuus toimittaa Venäjän tarvitsemaa kalustoa sekä osaamista. Suomalaisyhtiöt ovat saaneet jo joitakin jäänmurtajatilauksia, mutta tämä on vasta alkua. Kaluston lisäksi Venäjä tarvitsee myös ulkomaista ammattitaitoa ja investointeja. Suomalaisille yrityksille tämä avaa lukuisia mahdollisuuksia”, Zak sanoo.

Finpron tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten näkökulmasta kiinnostavimpia mahdollisuuksia avaavat laivanrakennus, alusten suunnittelu, komponenttien ja järjestelmien toimitukset, satamatekniikka ja asiantuntijoiden koulutus.

”Suomalaisten vahvuuksina ovat erityisesti korkealaatuinen arktisten alueiden osaaminen, yhteinen laivanrakennushistoria venäläisyritysten kanssa ja maantieteellinen sijainti. Suomessa rakennettiin aikoinaan yli 1 000 laivaa Neuvostoliittoon. Tämä yhteinen historia näkyy edelleen hyvinä suhteina yritysten välillä”, Zak toteaa.

Lisätietoja:
Timo Koponen, johtaja, FinNode Venäjä p. 040 594 2605, timo.koponen@finpro.fi
Alexey Zak, seniorikonsultti, Finpro, p. +7 92 1992 0051, alexey.zak@finpro.fi

North-West Russia Sea Cluster -tutkimusraportin tiivistelmä on saatavissa yhteyshenkilöiltä.

FinNode-verkosto on globaalisti toimiva suomalaista kilpailukykyä edistävä innovaatioverkosto. FinNode edustaa Suomea ja suomalaista osaamista kansainvälisissä innovaatiokeskuksissa USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Intiassa. FinNode yhdistää suomalaisia ja kansainvälisiä osaajia sekä osaamista innovaatioiden luomiseksi. FinNode tuottaa suomalaiselle innovaatiotoiminnalle uusia avauksia seuraamalla muutossignaaleja. FinNode palvelee yksittäisiä yrityksiä verkostoonsa kuuluvien organisaatioiden kautta. FinNoden keskeisinä toimijoina ovat Finpro, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Sitra, Suomen akatemia ja VTT.
www.finnode.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa