Terveydenhuollon digitalisaatio avaa kauppoja suomalaisille terveysyrityksille

Pohjoismaissa rakennetaan uusia sairaaloita ja uudistetaan vanhoja eri arvioiden mukaan 30‒35 miljardilla eurolla seuraavan noin 10 vuoden aikana. Arviolta kuusi miljardia euroa käytetään uuden teknologian hankintaan. Team Finlandin Digitaaliset sairaalat -kasvuohjelman mukaan investoinnit uusiin sairaaloihin ja terveydenhuollon digitalisaatio ovat jo avanneet uusia projekteja suomalaisyrityksille erityisesti sairaaloiden logistiikassa, automaatiojärjestelmissä ja IT-ratkaisuissa.

Finprossa Pohjoismaiden sairaalauudistuksiin keskittyvää Team Finlandin Digital Hospitals -kasvuohjelmaa vetävän Eero Toivaisen mukaan rakenteille oleviin tulevaisuuden sairaaloihin haetaan ratkaisuja erityisesti uusimmista digitaalisista teknologioista.

– Digitalisaatio muuttaa perusteellisesti hoitoa ja sairaaloiden toimintaa. Tukholmassa Karolinskan yliopistollisessa sairaalassa pohditaan parhaillaan, voisiko se antaa digiratkaisujen avulla hoitoa tulevaisuudessa jopa miljardille ihmiselle. Tämän tekevät mahdolliseksi muun muassa etähoito- ja seurantaratkaisut, joiden ansiosta hyvä hoito ei ole tulevaisuudessa paikkaan sidottua, Toivainen sanoo.

Kaikkia Pohjoismaita yhdistävät samankaltaiset terveydenhuollon haasteet ja resurssien rajallisuus. Lisäksi 1960- ja 70-luvuilla rakennetut sairaalat eivät vastaa terveydenhuollon muuttuviin vaatimuksiin ja ne ovat käymässä logistisesti tehottomiksi. Yritysten kehittämien digitaalisten ratkaisujen uskotaan tuovan helpotusta tiukkojen resurssien kanssa painivalle terveydenhuollolle.

– Suomalaisyritysten ratkaisut hoidon internetiin ja älykkäisiin sairaaloihin liittyen kiinnostavat nyt Pohjoismaissa ja muualla maailmalla. Niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa esimerkiksi hoidon laadun parantamiseksi lisäämällä tehokkuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta. Suomalaisyrityksillä on paljon osaamista myös esimerkiksi antibakteerisuuteen, potilasvirtojen hallintaan, jätehuoltoon ja suunnitteluun, Toivainen sanoo.

– Suomalaisyritysten on erittäin tärkeää verkostoitua suoraan ostopäätöksiä tekevien päättäjien kanssa paikan päällä. Tästä hyvä esimerkki on kuopiolainen NewIcon, joka perusti juuri tytäryhtiön Tanskaan päästäkseen kiinni siellä avautuviin projekteihin. Yrityksen automaatio-osaamisella tehostetaan lääkehuoltoa, joka tuo lisäsäästöjä ja lisää samalla potilaiden turvallisuutta, Toivainen sanoo.

Suomalaisyritykset kiinni projekteissa Tanskassa ja Norjassa

Sairaalasuunnitteluun 3D-mallinnuksen työkaluja kehittänyt Elomatic on saanut uusia projekteja Norjan markkinoilta. Elomatic osallistui Finpron kutsusta lokakuussa 2015 Norjan terveydenhuollon ja sairaalarakentamisen markkinoita käsittelevään tilaisuuteen. Tuloksena syntyi pilottiprojekti sairaala-apteekkien suunnittelutyökalusta Norjan julkisen sairaalasektorin rakennusviraston Sykehusbyggin kanssa.

– Apteekin työntekijä tai sairaanhoitaja voi suunnitella oman tulevan työympäristönsä ja lähettää sen esimiehelleen. Virtuaalikypärän kanssa pääsee kävelemään omien suunnitelmien sisään. Nappia painamalla voi testata tilan kaikki ergonomiset ja käytännön asiat sekä esteettömyyden, kuvaa Elomaticin Medical -liiketoimintasektorin päällikkö Kalle Virta yrityksen tuotteen mahdollisuuksia.

Virran mukaan ovi on nyt avattu Norjan markkinoille, ja Sykehusbygg toimii arvokkaana referenssinä. Seuraavana tavoitteena voisi esimerkiksi olla laajempi, lisätoiminnoilla varustettu sovellus, jolla voidaan tutkia koko sairaalan logistiikkaa tai esimerkiksi jätekuljetusta, ruokakuljetusta, ihmislogistiikkaa tai evakuointia.

Lääkeautomaatioon erikoistuneella Evondoksella on myös lupaava avaus Tanskassa. Evondos on terveysteknologian palveluyritys, jonka automaattisen lääkeannostelupalvelun avulla pitkäaikaislääkityksessä olevat potilaat saavat oikeat lääkkeet, oikeaan aikaan ja kullekin potilaalle määrättynä annoksena. Syksyllä 2015 yritys sai Finpron kautta yhteydenoton tanskalaisen NOPII-projektin noin 30 miljoonan euron arvoiseen tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailun tulos selviää tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella.

– Kilpailutus oli Tanskan päässä suljettu epäonnistuneena, mutta Digital Hospitals -ohjelman avulla saimme kutsun seminaariin, jossa pääsimme kertomaan NOPII-projektin edustajille tuotteestamme. He innostuivat, koska olivat nimenomaan hakeneet tämän tyyppistä ratkaisua. Lähdimme työstämään sitä eteenpäin ja projekti avattiin uudelleen kilpailutukseen meidän aloitteestamme, kertoo Evondos Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niinistö.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Team Finlandin Digital Hospitals -kasvuohjelma auttaa suomalaisia sairaala- ja terveysteknologiayrityksiä tarttumaan sairaalauudistusten avaamiin mahdollisuuksiin Pohjoismaissa. Tanskan ulkoministeri Kristian Jensen ja Suomen Tanskan suurlähettiläs Ann-Marie Nyroos avasivat suomalaisen terveysteknologialähetystön 30.5. Tanskan Odensessa. Teknologialähetystön tarkoituksena on saattaa yhteen Tanskan kunnallisen terveydenhuoltojärjestelmän toimijat ja terveysteknologiaa tarjoavat suomalaisyritykset. Suomalaisen terveysosaamisen näyteikkunassa ovat mukana: Health Invest Finland Oy, Roidu Oy, Corefox Oy, Vivago Oy, Isku Interior Oy, Next Wave Oy, Mendor Oy ja 9solution Oy.

Lisätietoja:

Eero Toivainen, ohjelmajohtaja, Digital Hospitals, Finpro, +358 40 343 3379, eero.toivainen(a)finpro.fi

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, 040 033 9597, hetta.huittinen(a)finpro.fi

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 vientikeskuksessa 31 maassa ja kuudessa toimistossa Suomessa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen

Team Finland -kumppanina Finpro hallinnoi lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan teknologian Cleantech Finlandia, Food from Finlandia ja FinlandCarea. Kasvuohjelmilla Team Finland auttaa satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen. www.team.finland.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa