Terveystalo Jyväskylässä uusi yksikönjohtaja

Johanna Tuukkanen on aloittanut 1.5. yksikönjohtajana Jyväskylän Terveystalossa. Ennen nimitystään Tuukkanen työskenteli Terveystalossa kahdeksan kuukautta vastaavana lääkärinä, mitä ennen hänellä on pitkä kokemus julkiselta sektorilta. Tuukkasen edeltäjä Jaakko Halonen keskittyy nyt tehtäväänsä yleis- ja erikoislääkäripalvelujen johtajana.

Anestesiologian erikoislääkäri Johanna Tuukkanen siirtyi Terveystalo Jyväskylään Keski-Suomen keskussairaalasta, jossa hän toimi osastonylilääkärinä. Johdettavakseen Tuukkanen saa suuren ja monipuolisen lääkärikeskus-sairaalan, jossa henkilöstöä on 80 ja ammatinharjoittajia, suurimmaksi osaksi lääkäreitä, 150.

Täyden palvelun lääkärikeskus-sairaalasta löytyy lääkärivastaanottojen ohella leikkausosasto, kuvantamispalvelut sekä laboratorio. Työterveyshuollon asiakkaina on noin 700 keskisuomalaista yritystä tai yhteisöä. Lääkärikäyntejä keskuksessa on 2000 viikoittain.

Yhteistyötä, ei kilpailua

Siirtymistään julkiselta yksityiselle sektorille Tuukkanen kuvailee isoksi kulttuuriseksi muutokseksi.

-          Suomalainen terveydenhuolto on murroksessa, ja tuntui, että julkisen puolen hitaasti reagoivat hallinnolliset rakenteet eivät pysty vastaamaan niihin. Yli 20 vuoden työuran jälkeen tuli tunne, että on aika siirtyä eteenpäin, Tuukkanen kertoo.

Tuukkasen mukaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli terveydenhuollon kokonaisuudessa. Jyväskylän alueella yhteistyötä yksityisen ja julkisen puolen välillä on erityisen vähän muuhun Suomeen verrattuna, ja tässä Tuukkanen näkee tärkeän kehityskohteen.

-          Minusta on erittäin ikävää, että viime kuukausien keskustelussa on korostunut vastakkainasettelu. Jyväskylässä terveyskeskuslääkäripula jatkuu, toisin kuin monissa muissa suurissa kaupungeissa. Alueen väestö on jakautunut niin, että Jyväskylässä ja sen lähiympäristössä on paljon nuoria opiskelijoita ja työikäisiä, kun taas alueen laitamilla ikääntymisongelmat korostuvat, mikä tuo omat haasteensa palveluiden järjestämiselle. Työsarkaa siis riittää. Täytyisi rakentaa yhteistyömalleja ja kumppanuutta eikä ylläpitää kilpailuasetelmaa, Tuukkanen korostaa.

Valinnanvapautta lisättävä

Tuukkasen mukaan esimerkiksi ulkopuolinen asiantuntija voisi arvioida, mitkä palvelut kannattaisi tuottaa yksityisellä puolella jo kustannussyistä. Hän näkee esimerkiksi työterveyshuollon ja ei sairaalahoitoa vaativien tapaturmien hoidon selkeinä kokonaisuuksina, jotka yksityisellä puolella pystytään hoitamaan kustannustehokkaasti – ja mikä erityisesti tapaturmien hoidossa on kriittistä, nopeasti.

-          Myös valinnanvapautta pitäisi lisätä suomalaiseen järjestelmään huomattavasti. Jos ei voi valita esimerkiksi hoitavaa lääkäriä, niin ollaan valinnanvapaudesta vielä kaukana. Terveystalo pystyy isona toimijana tarjoamaan asiakkaalle aitoa valinnanvapautta, Tuukkanen sanoo.

Lisätietoja:

Terveystalo, Johanna Tuukkanen, Jyväskylän yksikönjohtaja, 030 63 36534

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 5000 terveydenhuollon ammattilaista. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta BCW sai alkunsa vuonna 1995 perustajiensa halusta uudistaa suomalaista viestintäalaa. Tänään Pohjoisranta BCW on strateginen viestintätoimisto, joka auttaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä. Kokoamme yhteen analytiikan, strategisen suunnittelun, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, kriisiviestinnän sekä visuaalisen tuotannon ammattilaiset. Olemme osa Burson Cohn & Wolfea, joka on yksi maailman suurimmista täyden palvelun globaaleista viestintätoimistoketjuista. #wemovepeople. Lue lisää: www.bcw-global.com/fi

Tilaa