Työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisemällä yritysten kilpailukyky nousuun

Terveystalon vetämä Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimus osoitti nyt kolmatta kertaa, että panostaminen työkykyyn kannattaa myös taloudellisesti: suhteutettuna koko Suomen yksityissektoriin työkyvyttömyyden vuosikustannukset ovat lähes viisi miljardia euroa. Ennaltaehkäisemällä työkyvyttömyyttä voidaan nostaa yritysten kannattavuutta sekä suomalaisten keskimääräistä eläkeikää tuntuvasti.

Vuonna 2014 kolmannen kerran toteutettu Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimus selvitti suomalaisyritysten maksamaa kokonaiskustannustasoa, joka muodostuu henkilöstön sairauspoissaoloista, lakisääteisistä työkyvyttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuista sekä työterveyshuollon omavastuuosasta.

Maalis–lokakuussa järjestettyyn tutkimushankkeeseen osallistui yhteensä 71 organisaatiota. Tutkimuksesta selvisi, että tekemättömän työn kustannukset vaihtelivat yrityksissä vuonna 2013 runsaasta 3 prosentista noin 13,5 prosenttiin. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset vaihtelivat 1 400–5 400 euron välillä henkilötyövuotta kohden ollen keskimäärin lähes 2 600 euroa.

- Vertailututkimukseen osallistuneiden 71 yrityksen tekemättömän työn kustannusten yhteenlaskettu summa oli noin 125 miljoonaa euroa vuodessa. Suomen koko yksityiseen sektoriin suhteutettuna kokonaisvuosikustannus oli 4,5–5 miljardia euroa. Puhutaan siis varsin merkittävästä kuluerästä koko Suomen elinkeinoelämälle, kiteyttää johtaja Lasse Parvinen Terveystalosta.

Joka vuosi 20 000 suomalaista jää ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, keskimäärin 52-vuotiaana.

- Nyt eläkeratkaisun synnyttyä huomio tulisi kääntää konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla suomalaisten työuria saadaan pidennettyä. Ehkäisemällä työkyvyttömyyttä voimme puuttua kestävyysvajeeseen ja nostaa suomalaisten keskimääräistä eläkkeellejäämisikää tehokkaasti, Parvinen muistuttaa.

Tavoitteellisella työkykyjohtamisella tuloksia

Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimukseen osallistuneista toimijoista kymmenkunta muodosti edelläkävijöiden kohderyhmän, jossa on saavutettu vaikuttavia tuloksia tavoitteellisella työkykyjohtamisella. Kohderyhmässä muun muassa sairauspoissaolot olivat laskeneet vuoden 2008 jälkeen kahdella prosenttiyksiköllä 4,9 prosenttiin. Joissakin yrityksissä sairauspoissaolot olivat jopa puolittuneet. Myös kohderyhmän tekemättömän työn kustannukset olivat lähes puolittuneet tarkastelujakson aikana. Sen sijaan samoja toimialoja edustava vertailuryhmä ei ollut onnistunut saavuttamaan vastaavia tuloksia.

- Kohderyhmän tuloksia yhdistää muun muassa yritysten järjestelmällinen ja tavoitteellinen panostaminen työkykyjohtamiseen yli viiden vuoden ajan. Työkyvyttömyysuhkien varhaiseen tunnistamiseen on otettu käyttöön työkaluja oikea-aikaisten toimenpiteiden käynnistämiseksi. Lisäksi yrityksissä pyritään seuraamaan kuntoutus- ja hoitotoimenpiteiden toteutumista, jotta sairasloman jälkeen mahdollisimman nopea työhönpaluu onnistuisi, Lasse Parvinen erittelee tutkimustuloksia.

Työterveyshuollon ja yrityksen muiden kustannusten tuottavuutta tarkasteltaessa käy ilmi, että työkykyjohtamisen lisäpanostuksilla on saavutettu edelläkävijäyrityksissä merkittäviä tuloksia.

- Edelläkävijöiden ryhmässä jokainen työkykyjohtamiseen laitettu lisäeuro on tuottanut viiden vuoden tarkastelujakson aikana nettona noin kuusi euroa, kun muissa organisaatioissa vastaava tulos on nollan paikkeilla, Parvinen huomauttaa.

Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Työterveyslaitos, tietopohjaisen työkykyjohtamisen asiantuntijaorganisaatio Hoffmanco, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, tilintarkastusyhtiö PwC sekä työeläkevakuutusyhtiöt Elo, Varma ja Veritas. Hoffmanco on laskentapohjaisen työkykyjohtamisen asiantuntijaorganisaatio ja nykyään osa Terveystalo-konsernia.

Lisätietoja:
Lasse Parvinen, johtaja, Terveystalo, p. 040 525 5481, lasse.parvinen@terveystalo.com
Sini Marttila, projektipäällikkö, Terveystalo, p. 050 304 5019, sini.marttila@terveystalo.com

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2013 oli yhteensä 75,5 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen 28 miljoonaa euroa. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia