Työnhakijat ovat valmiita muuttamaan työn perässä ulkomaille

Boston Consulting Groupin, The Networkin ja Uranus Oy:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa työnhakijoista sanoo olevansa valmiita muuttamaan työn perässä ulkomaille. Hollannissa ja Ranskassa jopa yli 90 prosenttia työnhakijoista olisi valmiita työskentelemään ulkomailla. Suomalaisista työnhakijoista yli puolet olisi valmiita muuttamaan ulkomaille työn perässä. Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Kanada ovat kansainvälisesti houkuttelevimmat maat työskennellä.

Tutkimuksen mukaan 64 prosenttia työntekijöistä on valmiita muuttamaan ulkomaille työn perässä. Työnhakijoiden valmius työskennellä ulkomailla vaihtelee maittain. Korkeinta se on kehittyvissä tai poliittisesti epävakaissa maissa. Silti esimerkiksi sveitsiläistä yli 75 prosenttia, australialaista yli 80 prosenttia ja alankomaalaisista yli 90 prosenttia harkitsisi muuttoa ulkomaille työn perässä. Iso-Britanniassa ja Saksassa vain 44 prosenttia työnhakijoista on halukkaita työskentelemään ulkomailla.

Liikkeenjohdon konsulttiyritys The Boston Consulting Groupin, rekrytointeihin erikoistuneen The Networkin ja The Networkin Suomen edustajan Uranus Oy:n toteuttama tutkimus selvitti työntekijöiden valmiutta ja halukkuutta muuttaa työn perässä ulkomaille sekä työn motivaatiotekijöitä. Tutkimukseen vastasi yli 200 000 työnhakijaa 189 maassa. Tutkimus on kaikkien aikojen laajin työnvoiman liikkuvuutta ja työmieltymyksiä mittaava tutkimus.

Englanninkieliset maat kiinnostavat eniten

Houkuttelevimpina maina työskennellä pidettiin englanninkielisiä maita: Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa ja Kanadaa. Myös Euroopan maat, joiden talous on vahva, kuten Saksa ja Sveitsi, ovat houkuttelevia maita työskennellä. Työnhakijoiden halukkuuteen muuttaa työn perässä vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myös kaupunki, jossa työtä on tarjolla. Kiinnostavimpina kaupunkeina nousevat Lontoo, New York ja Pariisi.

Työnhakijoiden ikä ja ammatti vaikuttavat merkittävästi muuttovalmiuteen. Insinöörit ja muissa teknisissä tehtävissä työskentelevät ovat kaikkein halukkaimpia työskentelemään ulkomailla. Lääkärit, sosiaalialantyöntekijät ja muilla tiukasti säädellyillä aloilla työskentelevät ovat vähiten haluttomia.

Tutkimukseen vastanneiden mukaan tärkeimmät syyt työskennellä ulkomailla ovat omien kokemusten laajentaminen, uusi työkokemus, paremmat uramahdollisuudet ja houkuttelevammat työtarjoukset. Parempi palkka tulee vasta viidentenä syynä.

Suomalaisista yli puolet valmiita työskentelemään ulkomailla

Suomalaiset ovat kiinnostuneimpia muuttamaan työn perässä Ruotsiin (52 %), Iso-Britanniaan (52 %), Saksaan (48 %), Yhdysvaltoihin (44 %) ja Norjaan (41 %). Suomea kiinnostavana työntekomaana puolestaan pitävät erityisesti virolaiset, romanialaiset ja portugalilaiset.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset eivät näe ulkomailla työskentelyn parantavan merkittävästi taloudellista hyvinvointia tai elintasoa. Ulkomailla työskentely kiinnostaa, koska se tarjoaa mahdollisuuksia haastaa itsensä, elää uudessa kulttuurissa ja hankkia työkokemusta.

Kansainvälisestä vertailusta poiketen suomalaiset nostavat työssään tärkeimmäksi asiaksi kiinnostavat työtehtävät ja työn sisällön. Muiden maiden tavoin seuraaville sijoille nousevat hyvät suhteet kollegoihin, työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino sekä esimiestyö.

Suomessa kyselyyn vastasi 681 työnhakijaa. Kyselyyn vastanneista suomalaisista 60 prosenttia olisi valmiita työskentelemään ulkomailla. Otoksessa korostuvat nuoret, korkeasti koulutetut sekä työttömät.

Yritysten huomioitava työnhakijoiden muuttohalukkuus

Tutkimustulosten perusteella työvoiman liikkuvuus on kansainvälisesti merkittävä teema, joka yritysten ja poliittisten päättäjien tulee huomioida. Kansainvälisille yrityksille työnhakijoiden muuttovalmius on sekä mahdollisuus että uhka. Henkilöstöjohtamiseen on panostettava, jotta osaavasta työvoimasta voidaan pitää kiinni ja toisaalta houkutellakseen sitä lisää.

Kansainvälisten yritysten tulisi rekrytoinneissaan huomioida eri maista lähtöisin olevien ihmisten erilaiset tarpeet. Yrityskulttuurin ja henkilöstöjohtamisen on vastattava paremmin muuttuviin odotuksiin. Myös palkitsemisessa on huomioitava paremmin ei-rahalliset palkkiot. Tutkimuksen mukaan työpaikalla yhä useampia motivoi aiempaa enemmän omaa työtä kohtaan osoitettu arvostus, hyvät suhteet kollegoihin sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Decoding Global Talent -raportin voit lukea bcgperspectives.com-sivuilta.

Kymmenen suosituinta maata työskennellä vieraassa maassa:

 1. Yhdysvallat 42 %
 2. Iso-Britannia 37 %
 3. Kanada 35 %
 4. Saksa 33 %
 5. Sveitsi 29 %
 6. Ranska 29 %
 7. Australia 28 %
 8. Espanja 26 %
 9. Italia 25 %
 10. Ruotsi 23 %

    20. Suomi 15 %

Kymmenen suosituinta kaupunkia työskennellä ulkomailla:

 1. Lontoo 16,0 %
 2. New York 12,2 %
 3. Pariisi 8,9 %
 4. Sydney 5,2 %
 5. Madrid 5,0 %
 6. Berliini 4,6 %
 7. Barcelona 4,4 %
 8. Toronto 4,2 %
 9. Singapore 3,9 %
 10. Rooma 3,5 %

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Jatta Lindström, Marketing Coordinator, BCG Helsinki, Tel. +358 9 8568 6000, lindstrom.jatta@bcg.com

Pekka Miettinen, liiketoimintajohtaja, Uranus Oy, Tel. +358 9 8566 7700, pekka.miettinen@uranus.fi

The Boston Consulting Group (BCG) on johtava liikkeenjohdon konsulttiyritys. Yritys toimii globaalisti 45 maassa. BCG:n asiakkaita ovat maailman johtavat yritykset useilta eri toimialoilta muun muassa finanssi- ja energia-aloilta, teollisuudesta, julkiselta sektorilta, teknologiayrityksistä, kuluttajatuotteista ja terveydenhuollosta. BCG on perustettu vuonna 1963 Bostonissa, Yhdysvalloissa. BCG:n Helsingin toimisto avattiin 1995. Lisätietoja: www.bcg.com.

The Network on kansainvälinen rekrytointiverkosto, johon kuuluu yli 50 maidensa johtavaa rekrytointisivustoa. The Networkin kautta voi tavoittaa osaajia yli 130:sta maasta. Vuonna 2002 perustetusta The Networkista on tullut sähköisen rekrytoinnin kansainvälinen johtaja, joka palvelee yli kahtatuhatta kansainvälistä yritystä. Yritykset voivat The Networkin kautta hoitaa kansainväliset rekrytoinnit yhdellä kontaktilla ja yhdellä sopimuksella oman maansa edustajan kanssa. The Networkin kumppaneiden verkkosivut tavoittavat jopa 200 miljoonaa uniikkia kävijää joka kuukausi. Lisätietoja: www.the-network.com

Uranus Oy on sähköisten rekrytointipalveluiden tuottaja, jonka tuotteita ovat Uranus.fi -rekrytointiportaali ja viime vuosina eniten hankittu LAURA™ -rekrytointijärjestelmä. Lisäksi Uranus on Suomen edustaja maailman johtavassa rekrytointiyhteisössä, The Networkissa, ja tarjoaa näin kanavan hakea osaajia maailmanlaajuisesti.

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa