Uutinen on reippaasti luotettavampi kuin ystävän Facebook-suositus

Suomalaisten luottamus perinteiseen mediaan pysyy lujana. Pohjoisrannan Medialuotettavuus 2011 -tutkimuksen mukaan uutinen on jopa luotettavampi tiedonlähde kuin ystävän henkilökohtainen suositus. Luotettavuudeltaan kyselyn häntäpäähän sijoittuivat Facebook, keskustelupalstat ja blogit.

Suomalaiset luottavat median objektiivisuuteen ja toimittajien ammattitaitoon. Pohjoisrannan tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset arvioivat eri tietolähteiden luotettavuuden.

-          Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää uutisia luotettavana tiedonlähteenä oli kanavana sitten televisio, radio tai printti. Perinteisen median verkkopalveluihin luottaa lähes yhtä moni. Myös ystävän henkilökohtaista suositusta pidetään varsin luotettavana hankittaessa tuotteita tai palveluita, kertoo partneri Tommi Siikaniva Pohjoisrannasta.

Vain neljännes suomalaisista piti mainoksia luotettavina tiedonlähteinä. Mainonnan ja journalistisen sisällön selkeä erottaminen onkin toimitusten haasteena.

-          Vaikka median luotettavuus on vielä erittäin korkealla tasolla, niin toimituksilla on kova työ pitää kiinni asemastaan. Julkisen sanan neuvosto on viime aikoinakin antanut langettavia päätöksiä piilomainonnasta. Jos mainoksen ja journalistisen sisällön raja hämärtyy, niin varmasti myös luotettavuus rapisee, arvioi Siikaniva.

Likettäminen on yhtä tyhjän kanssa

Hieman yllättäen suomalaiset eivät pitäneet internetin yhteisösivustoja kovinkaan luotettavina.

-          On mielenkiintoista, kuinka epäluotettavina tietolähteinä internetin yhteisösivustoja, kuten Facebookia ja blogeja pidetään. Facebookissa likettäminen ja ystävien spämmääminen on liian helppoa. On eri asia likettää jotain tai kutsua kaikki viisisataa kaveriaan joulumyyjäisiin kuin nähdä vaivaa sen verran, että soittaisi ystävilleen. Sinänsähän kanavalla ei ole merkitystä ja myös Facebookin kautta voi henkilökohtaisesti suositella asioita. Henkilökohtaisuus siis korostuu myös sosiaalisessa mediassa, Siikaniva tarkentaa selvityksen tuloksia.

Kaikista epäluotettavimpia tiedonlähteitä olivat keskustelupalstat, joita 52 prosenttia vastaajista piti ”ei lainkaan luotettavina”.

Medialuotettavuus-tutkimus 2011 toteutettiin nettikyselynä lokakuussa 2011. Aineistona on 1370 vastaajan otos suomalaista. Otos edustaa suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja maantieteellisen jakauman suhteen. Tutkimuksen toteutti Viestintätoimisto Pohjoisranta ja tutkimuspaneelin organisoi verkkotutkimusyhtiö Cint Oy.

Suomalaisten mielestä luotettavimmat tiedonlähteet*

1        Uutinen (talouslehdessä, televisiossa, radiossa tai sanomalehdessä)

2        Uutinen perinteisen median verkkopalvelussa (esim. hs.fi, mtv3.fi, yle.fi)

3        Ystävän tai kollegan suositus tuotteesta tai palvelusta

4        Suora kontakti tuotteen tai palvelun tarjoajaan (myyjä, esittelijä, tms)

5        Yrityksen omat verkkosivut

6        Tuote- tai kuluttajatestit

7        Uutinen aikakauslehdessä

8        Mainos (talous- tai sanomalehdessä, televisiossa, perinteisen median verkkopalvelussa, radiossa, aikakauslehdessä)

9        Yhteisösivut (Facebook, Twitter, Google+, Myspace tms.)

10      Keskustelupalstat ja blogit

*Kuinka luotettavana pidätte seuraavien tietolähteiden tarjoamaa informaatiota, kun olette hankkimassa tuotteita tai palveluita? (%, n=1370)

Tarkempia tutkimustuloksia ja muuta ajankohtaista asiaa viestinnän ilmiöistä löytyy osoitteesta www.facebook.com/pohjoisranta.

Lisätietoja:

Partneri
Tommi Siikaniva
puh. 0400 885 747
tommi.siikaniva(at)pohjoisranta.fi

Tutkimusjohtaja
Jouni Kivikoski
puh. 040 5186 796
jouni.kivikoski(at)pohjoisranta.fi

Pohjoisranta Oy

Pohjoisranta on maineenhallintaan ja viestintään erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Yrityksen palveluihin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, tutkimus ja analysointi, operatiiviset viestintäpalvelut sekä viestinnän ulkoistusratkaisut. Yrityksen liikevaihto on yli 6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee yli 40 henkilöä. Pohjoisranta on globaalin viestintätoimistoketju Burson-Marstellerin edustaja Suomessa. Burson-Marstellerin verkosto kattaa lähes 100 maata. Lisää tietoa www.pohjoisranta.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa