Kansainväliset investoinnit Suomeen kasvussa toista vuotta peräkkäin

Kansainväliset suorat investoinnit (FDI) Suomeen vuonna 2014 kasvoivat hieman edellisvuodesta. Finprossa toimivan Invest in Finlandin tilastoinnin mukaan Suomeen uusia ulkomaalaisomisteisia yrityksiä tuli 229, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 213. Hauras maailman- ja Euroopan talouden tilanne sekä Ukrainan kriisin tuoma epävarmuus ja Venäjä-pakotteet tekivät vuodesta 2014 haastavan ulkomaisten investointien kannalta.

Merkittävimpiä Suomeen investoineita maita olivat Ruotsi, Iso-Britannia ja USA sekä uusina lähtömaina viiden kärjessä Ranska ja Norja. Eniten investointeja tehtiin ICT-sektorille, liike-elämän palveluihin, terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorille, kuluttajakauppaan ja ympäristöteknologiaan.

Osaavan työvoiman saatavuus on yksi tärkeimmistä investointipäätöksiin vaikuttavista tekijöistä. Rakennemuutoksen jatkuminen ICT-alalla onkin lisännyt osaavan työvoiman tarjontaa Suomessa ja osaajapooli on herättänyt kansainvälisten yritysten kiinnostusta ja tuonut merkittäviä investointeja. ICT-alalla investointien odotetaan jatkossa kohdistuvan erityisesti autoelektroniikkaan ja ohjelmistoihin, älyliikenteeseen (smart traffic), terveys- ja hyvinvointiteknologiaan, peliteollisuuteen ja pelillistämiseen, langattomaan teknologiaan, teolliseen internettiin, tietoturvaan (cyber security) ja konesaleihin.

Suomen vahva teollinen pohja, osaaminen sekä puuraaka-aineen hyvä saatavuus muodostavat hyvän alustan biotalousinvestoinneille. Haasteena Suomessa on kuitenkin puuraaka-aineen hintataso, logistiikkakulut sekä etäisyys isoista markkinoista. Globaalisti kehitystä hidastaa alhainen öljyn hinta sekä teknologioiden kehittymättömyys.

”Suomeen tulevilla suorilla investoinneilla on merkittävä kansantaloudellinen hyöty. Investoinnit stimuloivat taloudellista kasvua, luovat vientituloja ja työpaikkoja, tuovat lisää pääomaa tuotekehitykseen ja vahvistavat liiketoimintaverkostojamme. Suomalaisen investointeja edistävien alueellisten kumppaneiden, kehitysyhtiöiden ja koko Team Finlandin tehtävä on tunnistaa mahdollisuudet Suomessa ja viestiä niistä kansainvälistyville yrityksille maailmalla”, toteaa Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi.

Kiinasta suurin investointien kohdemaa

YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTADin ennakkotietojen mukaan ulkomaiset suorat sijoitukset olivat vuonna yhteensä noin 1260 miljardia dollaria, mikä on noin 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän (2013:1363 mrd. $). Kehittyneisiin maihin suuntautuneiden investointien määrä kääntyi 14 prosentin laskuun. Investointivirta USA:han oli edelleen laskeva, kun taas investoinnit EU-maihin kasvoivat 13 prosenttia edellisvuodesta.

Investoinnit kehittyviin maihin nousivat historian suurimalle tasolle 700 miljardiin dollariin, 56 prosenttiin kokonaisvirrasta. Kiina nousi suurimmaksi investointien kohdemaaksi, myös Hong Kong kipusi USA:n edelle, joka on tilaston kolmas. Maakohtaiset valuuttamääräiset investointivirrat julkaistaan uuden tilastointimenetelmän vuoksi vasta lokakuussa.

Investointiuutisia Suomeen tehdyistä sijoituksista

Invest in Finland ylläpitää tilastoa kansainvälisistä yrityksistä Suomessa. Tilastointityöhön osallistuvat myös alueelliset elinkeinoyhtiöt ja muut toimijat. Investointeja Suomeen hankkivien toimijoiden yhteistyönä toteutetaan myös verkkosivusto, jossa julkaistaan uutisia Suomeen tulleista sijoituksista. Valuuttamääräisiä investointeja seuraa Tilastokeskus (aiemmin Suomen pankki).

Investointiuutiset:
www.goodnewsfinland.fi/arkisto/investointiuutiset

Lisätietoja:
Hanna Lankinen, Head of business development, Invest in Finland, Finpro,hanna.lankinen(a)finpro.fi, puh. 040 40 761 5551
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, outi.torniainen(a)finpro.fi, puh. 040 512 1375
Markus Suomi, toimitusjohtaja, Finpro, markus.suomi(a)finpro.fi, puh. 050 511 7337

Invest in Finland, Finpro

Finpron osana toimiva Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta, tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi kansallista FDI-hankintatyötä verkottuen aktiivisesti alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Invest in Finland kerää ja ylläpitää tietoa ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa.

Invest in Finland on osa Finproa, joka on kansainvälistä kasvua ja suomalaisten yritysten menestystä rakentava asiantuntijaorganisaatio. Finpron maailmanlaajuinen verkosto on olennainen osa Invest in Finlandin työtä ulkomailla.

Toimintaa ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja rahoituksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa