Metson automaatiotarjonta laajenee kaivos- ja maanrakennusalalle – Uusia sovelluksia myös voimantuotantoon sekä sellu- ja paperiteollisuuteen

Metso on tuonut sisäänrakennetun mekaanisen kunnon- ja käynninvalvonnan osaksi automaatiojärjestelmää ensimmäisenä maailmassa.

Metso DNA -automaatiojärjestelmään on kehitetty uusia ominaisuuksia tehostamaan tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä erityisesti voimantuotannossa, sellu- ja paperiteollisuudessa sekä uutena alueena kaivos- ja maanrakennusalalla. Käyttäjälähtöisen kehitystyön myötä automaatiojärjestelmään on myös lisätty toimintoja, jotka tukevat käyttäjän työtä ja lisäävät työn hallinnan tunnetta.

Mekaaninen kunnon- ja käynninvalvonta osaksi automaatiojärjestelmää

Metso on ensimmäisenä maailmassa sulauttanut mekaanisen kunnon- ja käynninvalvonnan osaksi automaatiojärjestelmää. Mekaaninen kunnonvalvonta on osa ennakoivaa huoltoa, jossa laitoksen kuluvia osia kuten akseleita ja laakereita seurataan mahdollisia vaihtotarpeita varten. Uudessa mekaanisen kunnonvalvonnan ratkaisussa pyörivien koneiden värähtelymittaukset ja niiden analysointi toteutetaan osana säätöjä tekevää Metso DNA -automaatiojärjestelmää.

Perinteisesti mekaaninen kunnonvalvonta on ollut erillinen järjestelmä, ja siitä on vastannut vain kunnossapitohenkilöstö. Nyt tieto on myös käyttöhenkilökunnan saatavilla osana automaatiojärjestelmän prosessinohjauksen käyttöliittymää.

Metson automaatiotarjonta laajenee kaivos- ja maanrakennusalalle

Metso on johtava kaivos- ja maanrakennusalan laitteiden ja teknologioiden toimittaja. Erikoisalueen osaaminen on nyt yhdistetty skaalautuvaan Metso DNA

-automaatiojärjestelmään, joka mukautuu tilanteesta riippuen aina yksittäisistä ohjauksista koko kaivoksen tai maanrakennuslaitoksen automaatio- ja tiedonhallintajärjestelmiin asti.

Hyvä esimerkki Metson tarjonnan laajentumisesta on uusi murskauslaitoksen ohjaamoratkaisu, joka liittää murskaimet ja seulat yhteen. Näin varmistetaan koko laitoksen tehokas hallinta miellyttävästi ja turvallisesti valvomosta käsin. Metso DNA -käyttöliittymän tarjoama havainnollinen tuotantotieto varmistaa myös oikean ja nopean reagoinnin laitoksen tapahtumiin. Automaattiset säädöt tasaavat prosessia ja vapauttavat operaattorit seuraamaan laitosta kokonaisuutena.

’’Automaation tuomat hyödyt kaivos- ja maanrakennusalalle ovat huomattavia. Osana palvelujamme tarjoamme kaivoksille ja murskauslaitoksille esimerkiksi suorituskykykartoituksia, joissa Metson eri yksiköistä koottu asiantuntijatiimi selvittää laitoksen ja prosessin nykytason, arvioi parannuspotentiaalia sekä optimoinnin ja automatisoinnin tuomaa lisähyötyä aina takaisinmaksulaskelmaa myöten. Järjestelmän ennakoiva kunnonvalvonta vähentää odottamattomista laiterikoista syntyviä tuotantokatkoksia sekä turvallisuus- ja ympäristöriskejä’’, kertoo tuotepäällikkö Mikko Mäkinen Metsosta.

Voimalaitoksille uusia tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä lisääviä ratkaisuja

Energiantuottajille Metso DNA tarjoaa yhtenäisen järjestelmän, joka sisältää energianhallinnan, voimalaitoksen informaatiohallinnan, kattilan, turbiinin ja laitoksen apujärjestelmät, integroidut turvajärjestelmät sekä päästöjen valvonnan. Metso DNA -tuoteperhettä on myös vahvistettu uusilla sovelluksilla kuten höyry- ja kaasuturbiinien integroidulla ohjausjärjestelmällä, hiilen pölypolton optimoinnilla ja kunnonvalvonnalla.

Metson turbiiniratkaisussa integroituvat turbiinin ohjaukset, turbiinisuoja, kunnonvalvonta ja hallintasovellukset. Tämä mahdollistaa turbiinilaitoksen helpon ja kustannustehokkaan ylläpidon sekä luotettavan toiminnan. Pölypolton optimoinnin tehtävä on maksimoida polttotehokkuus sekä minimoida päästöt ja kemikaalien käyttö. Tämän saavuttaakseen järjestelmä etsii parhaat polttoaineen- ja ilmanvirtaukset koko kattilassa.

Metso DNA -automaatiojärjestelmän sisäänrakennettu mekaaninen kunnon- ja käynninvalvonta soveltuu pyörivien koneiden kuten savukaasupuhaltimien, syöttövesipumppujen ja turbiinien kunnonvalvontaan.

Uusi Metso DNA kattaa nyt koko sellu-, paperi- ja massateollisuuden automaation

Uusi Metso DNA hallitsee nyt koko sellu-, paperi- ja massateollisuuden automaation aina sellutehtaan puukentältä paalauksen informaationhallintaan ja paperitehtaan massaosastolta pituusleikkurille asti.

Pituusleikkurin ohjauksen liittäminen osaksi Metso DNA:ta nostaa huomattavasti läpinäkyvyyttä leikkurin ja paperikoneprosessin ohjausten välillä sekä parantaa leikkurin ajettavuutta ja tuottavuutta. Uudet pituusleikkurin ohjaukset mahdollistavat helposti myös paperin laatuprofiilien seurannan. Uudet energiantuottajia palvelevat sovellukset kuten turbiinisäätö- ja kunnonvalvontaratkaisut soveltuvat erinomaisesti myös sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin.

Metson automaatiota kehitetään käyttäjän ehdoilla

Metso on tuonut ensimmäisenä maailmassa automaatiojärjestelmään ominaisuuksia, jotka helpottavat itse työn tekemistä ja lisäävät näin työn hallinnan tunnetta. Hallinnan tunne on tärkeä isoja automatisoituja prosesseja ohjattaessa.

’’Tavoitteemme on varmistaa, että automaatiojärjestelmämme käyttäjällä on luottavainen olo kaikissa prosessin tilanteissa. Näin hän pystyy suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla’’, kertoo tuotepäällikkö Jaakko Oksanen Metsosta.

Metson järjestelmä on ainoa maailmassa, jossa käyttäjä saa samasta näytöstä yhdellä napinpainalluksella prosessia koskevat tiedot sekä reaaliajassa että takautuvasti.

’’Käyttäjä saa helposti käyttöönsä datan kaikesta siitä, mitä järjestelmässä on tapahtunut hänen poissaolonsa kuten vaikkapa viikonlopun aikana. Perinteisesti tämä historiatieto on vaatinut erilliset sovellukset, ja tiedon analysointi on ollut hankalaa. Kehitysaskel on yksi esimerkki siitä, miten olemme ottaneet käytettävyyden, myönteiset tunteet ja myönteisen käyttäjäkokemuksen huomioon järjestelmässämme’’, Oksanen jatkaa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja: Jaakko Oksanen, tuotepäällikkö, Automaatio-tuotelinja, Metso, jaakko.oksanen@metso.com, puh. 040 515 6549

Tiedote luettavissa myös osoitteessa www.metso.com/fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa