Suomalaisella koulutus- ja sisäilmaosaamisella valtava potentiaali Kiinan kehittyvällä koulutusektorilla

Kiinalaiset rehtorit tutustuvat Tampereella 8.-10.8.2016 järjestettävässä Kiina-Suomi rehtorifoorumissa ensimmäistä kertaa suomalaisiin ratkaisuihin, joilla on mahdollista luoda tehokas ja terveellinen oppimisympäristö. Kiinan kehittyvä ja kooltaan suuri koulutusektori tarjoaa suomalaiselle koulutus- ja sisäilmaosaamiselle valtavia mahdollisuuksia. Esimerkiksi alle 5 % kiinalaisista kouluista on sisäilmanpuhdistimia.

Suomalainen koulutusosaaminen on tunnetusti huipputasoa maailmassa. Erinomaisuutemme perustuu muun muassa pedagokiseen osaamiseen, hyvin suunniteltuun oppimisympäristöön ja kykyyn käyttää uutta teknologiaa innovatiivesti – sekä oppimisessa, opettajankoulutuksessa että tilojen fyysisissä rakenteissa.

”Hyviä oppimistuloksia saavutetaan hyvin suunnitellussa oppimisympäristössä, joka on rakenteiltaan sekä toimiva että terveellinen. Suomalaiset koulutus- ja sisäilma-alan osaajat voivat olla merkittävällä tavalla avuksi, kun Kiina panostaa oppimistulostensa kehittämiseen”, kertoo Finpron johtaman Education Export Finlandin johtaja Seppo Keränen.

Tampereen rehtorifoorumissa kiinalaisille vieraille esitellään suomalaista koulutuosaamista ja heille kerrotaan muun muassa sisäilman laadun merkityksestä oppimistuloksiin.

Kiina panostaa ilmanlaadun kehittämiseen

Kiinassa ilmanlaadun merkitys on noussut yhä enemmän esille julkiseen keskusteluun. Kiinassa ulkoilmanlaatu on välillä ’käsinkosketeltavaa’ ja pienhiukkasten pitoisuudet erittäin korkeita. Myös Kiinan hallinto on hyvin tiedostanut ympäristön tilan ja viimeisin viisivuotissuunnitelma (2016 - 2020) sisältää toimenpiteitä muun muassa ulkoilmanilmanlaadun parantamiseen. Kaikki suurkaupungit on velvoitettu täyttämään asetetut ilmanlaadun kriteerit lähes täysipainoisesti.

Ulkoilman pienhiukkasmäärän vähentäminen vie aikaa. Ihmiset viettävät arviolta noin 80 - 90 % ajastaan sisätiloissa. Kouluissa voidaan vähentää altistumista pienhiukkasiin (PM 2.5) sisäilmanlaatua parantamalla, millä voidaan vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimustulosten mukaan sisäilmanlaadulla on vaikutusta oppimistuloksiin.

Arviolta vain noin 5 % ala- ja yläasteen kouluissa Kiinassa on sisäilmanpuhdistimia. Kiinassa rehtorit vastaavat oman koulunsa hankinnoista.  Joissakin kouluissa lasten vanhemmat ovat omilla varoillaan kustantaneet ilmanpuhdistimien hankintoja.  

Beautiful Beijing edistää Suomen ja Kiinan välistä cleantech -yhteistyötä eri teollisuuden aloilla. Beautiful Beijing -ohjelman tavoitteena on tuoda ratkaisuja Kiinan cleantech -haasteisiin suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välisellä yhteistyöllä. www.cleantechfinland.com/en/web/cleantech/what-s-beautiful-beijing

Education Export Finland on Finpron johtama kasvuohjelma, joka kokoaa yhteen ja verkottaa koulutusalan suomalaiset toimijat. Ohjelman tavoitteena on suomalaisen  koulutusliiketoiminnan kasvattaminen kansainvälisillä markkinoilla. www.eduexport.fi

Lisätietoa:

Irma Ylikangas, Senior Program Manager, Finpro, puh. 040 749 7132 tai irma.ylikangas@finpro.fi
Kimmo Siira, Program Director, Finpro Kiina, puh. 040 648 3839 tai +86 138 1061 3503 tai kimmo.siira@finpro.fi
Seppo Keränen, Program Director, Education Export Finland, Finpro, puh. 0400 535 907 tai seppo.keranen@finpro.fi
Riitta Vänskä, Program Manager, Education Export Finland, Finpro, puh. 050 464 384 tai riitta.vanska@finpro.fi 

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa Suomen ulkopuolella ja 6 aluetoimistossa Suomessa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen

Finpro on osa Team Finland -verkostoa ja johtaa lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Food from Finland ja FinlandCare. Kasvuohjelmilla Team Finland auttaa satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen. www.teamfinland.fi

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa