Terveystalolta työterveyshuollon palvelut Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymälle

Terveystalo ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ovat tehneet työterveys­huol­lon palveluista merkittävän sopimuksen, joka koskee kuntayhtymän lisäksi Hausjärven kuntaa sekä Riihimäen kaupunkia ja sen kahta tytäryhtiötä, Riihimäen Vesihuoltolaitosta sekä RHL-Data Oy:tä. Sopimuksen myötä Terveystalon piiriin siirtyy yhteensä noin 2000 hen­ki­löä, joista 1500 on Riihimäen kaupungin työntekijöitä. Lisäksi sopimus kattaa työ­terveys­huol­lon palveluiden järjestämisvastuun kuntayhtymän alueella toimiville noin 400 yrityk­selle ja niiden 2700 työntekijälle. Sopimus on voimassa vuoden 2013 vuoden loppuun ja sisältää kahden vuoden option.

– Sopimus on valtakunnallisestikin merkittävä päänavaus kuntasektorin palveluiden ulkoistami­selle. Sopimus syntyi kilpailutuksen kautta. Palvelut tuotti aikaisemmin Työsyke Oy. Terveystalon valintaan vaikuttivat palvelutarjontamme laajuus, palveluiden korkea laatu sekä kilpailukykyiset hinnat. Meillä on myös kokemusta vastaavanlaisista ulkoistuksista, viimeisimpänä esimerkkinä sopimus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työterveyshuollon palveluista, kommentoi Terveystalon Etelä-Suomen aluejohtaja Jan Långbacka.

Palveluiden tarjonta keskittyy Riihimäelle, mutta etenkin akuuttihoidossa vaikutuksia on myös lähialueisiin; Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Hämeenlinnassa. Sopimuksen myötä Terveystalon toiminta tulee moninkertaistumaan Riihimäen alueella. Terveystalo Riihimäen vastaanottotiloja laajennetaankin jo nyt lokakuun aikana, ja myös terveydenhuollon henkilökunnan määrää lisätään.

–Terveyspalveluiden näkökulmasta haasteet ovat samat kuin muuallakin Suomessa; ikääntyvä väestö, tules-sairaudet ja työssäjaksamiseen liittyvät mielenterveysongelmat. Työkyvyn johtamisella ja ennakoivan työterveyshuollon toimenpiteillä voidaan kuitenkin merkittävästi vaikuttaa sairaus­poissaoloista aiheutuviin kustannuksiin, yksilön työssäjaksamiseen ja jopa työuran pituuteen. Työ­ky­vyttömyyseläkkeiden väheneminen ja työkykyyn panostaminen hyödyttää sekä työntekijöitä, yrityksiä että yhteiskuntaa. Työhyvinvointiin pitäisi Suomessa kiinnittääkin entistä enemmän huomi­ota, kommentoi Terveystalo Riihimäen yksikönjohtaja Tommi Qvick.

– Sopimuskumppanin valinnassa kuntayhtymälle tärkeitä asioita olivat palveluiden saatavuus mukaan lukien yhteydensaantimahdollisuudet sekä ennaltaehkäisevä toimintamalli, sanoo Kuntayhtymän johtaja Tero Pitkämäki.

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Tommi Qvick
Terveystalo Riihimäki, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä,
tommi.qvick@terveystalo.com, gsm 040 358 0556

Terveystalo, Etelä-Suomen aluejohtaja Jan Långbacka
jan.langbacka@terveystalo.com, gsm 050 555 1380

Kuntayhtymän johtaja Tero Pitkämäki,
tero.pitkamaki@riihimaki.fi, gsm 040 330 5512

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 5000 terveydenhuollon ammattilaista. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com

Tilaa