Uusi rahasto PK-yritysten kasvun tukemiseen

Juuri Rahasto on uudenlainen rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahastossa yhdistyvät kasvuhakuiselle yritykselle aktiivinen vähemmistöomistus, velkarahoitus sekä omistaja-arvon kasvattaminen yhdessä rahaston hallinnointiyhtiön kokeneiden partnereiden kanssa.

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy rahoittamaan ja kehittämään PK-yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 5-50 miljoonaa euroa. Rahoitukseen yhdistetään aina kontrolloitu vähemmistöomistus sekä kohdeyrityksen näkökulmasta optimaalinen velkarahoitus. Rahasto jakaa vahvan yhteisen intressin kohdeyhtiöiden enemmistöomistajien kanssa yhtiön kehittämisessä ja omistaja-arvon kasvattamisessa.

Juuri Rahaston toimintamallissa kohdeyrityksen kasvuun tarvittava rahoitus ja liiketoiminnan kehittämisen tuki räätälöidään aina yrityksen tarpeista. Tavoitteena on tukea kohdeyrityksiä mm:

  • liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvun esteiden poistamisessa
  • kasvuinvestointien rahoittamisessa
  • laajemmassa omistusrakenteen muutoksessa tai siihen valmistautumisessa
  • kasvuhakuisuuteen perustuvien käyttöpääomahaasteiden ja -rajoitteiden poistamisessa
  • jälleenrahoituskyvyn parantamisessa.

Juuri Rahaston hallinnointiyhtiön tiimissä on neljä kokenutta perustajaosakasta. Toimitusjohtajana toimii Samuli Sipilä ja muina perustajina Markus Einiö, Anita Ojala ja Tapani Varjas. Tiimin jäsenillä on pitkä ja monipuolinen tausta yritysten kehittämisestä, hallitustyöskentelystä, liiketoiminnan johtamisesta, markkinoinnista & brändinrakentamisesta, rahoituksesta, yritysjärjestelyistä ja pääomasijoitustoiminnasta.

Hallinnointiyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii KTM Jukka Hienonen, joka on toiminut aiemmin mm. SRV:n ja Finnairin toimitusjohtajana sekä Stockmannin varatoimitusjohtajana.

”Suomalaisen PK-yrityskentän kehittäminen ja rahoitustarpeet ovat viime aikoina olleet voimakkaasti puheenaiheena talouskeskustelussa. Uusien rahoituslähteiden ja -mallien tarve on pankkien lainanannon kiristymisen vuoksi välttämätöntä. Varsinkin PK-yritysten rahoituslähteiden ja osaamisen monipuolistaminen on yksi tehokkaimpia kasvun mahdollistajia”, toteaa Jukka Hienonen.

”PK-sektorin kehittämisen tueksi tarvitaan lisää aktiivista rahaa, joka tarjoaa rahoituksen lisäksi käytännön tukea yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Tähän tarpeeseen vastaa Juuri Rahasto, joka tuo rahoituksen lisäksi partnereiden monipuolisen osaamisen kohdeyritysten tueksi. Juuri Rahaston kohdeyrityksissä enemmistöomistajina jatkavat yrittäjät hyötyvät siten yhteisesti aikaan saadusta omistajaarvon kasvusta”, jatkaa Samuli Sipilä.

Rahaston kumppanina toimii pörssilistattu suomalainen sijoitusyhtiö Panostaja Oyj. Panostaja tarjoaa Juurelle käyttämiään työkaluja ja johtamisjärjestelmiä kohdeyritysten kehittämisen tueksi.

Juuri Rahaston pääomat ovat kotimaisilta vakavaraisilta arvostetuilta institutionaalisilta sijoittajilta. Juuri Rahasto I Ky:n ovat sijoittaneet Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Sijoittajat haluavat sijoituksellaan edistää yrittäjyyttä, parantaa yrittämisen edellytyksiä sekä lisätä yhteiskunnan hyvinvointia. Rahaston käynnistyessä sen pääomat ovat 55 miljoonaa euroa. Rahasto ottaa edelleen vastaan uusia sijoituksia ammattimaisilta sijoittajilta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Samuli Sipilä, puh. 040 7711 764

Juuri Partners Oy suomalainen avainhenkilöidensä omistama hallinnointiyhtiö. Yhtiö hallinnoi pääomasijoitusrahasto Juuri Rahasto I Ky:tä, joka tarjoaa rahoitusta ja osaamista suomalaisille kasvuhakuisille PK-yrityksille, joiden liikevaihto on noin 5-50 miljoonaa euroa. Rahaston hallinnoimat varat ovat aloitushetkellä 55 miljoonaa euroa. Rahaston tarjoamassa rahoituksessa yhdistyy kontrolloitu vähemmistöomistus ja kohdeyrityksen näkökulmasta optimaalinen velkarahoitus. Rahasto tarjoaa kohdeyrityksille tukea ja osaamista strategian kirkastamiseen, operatiiviseen johtamiseen sekä raportoinnin ja hallinnoinnin kehittämiseen. Lisätietoja: www.juuripartners.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com