• news.cision.com/
  • Pohjola Sairaala/
  • Pohjola Sairaala ja Liikuntalääketieteen keskukset yhteistyöhön nuorten liikuntavammojen määrän vähentämiseksi

Pohjola Sairaala ja Liikuntalääketieteen keskukset yhteistyöhön nuorten liikuntavammojen määrän vähentämiseksi

Report this content

Nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän LIITU-tutkimuksen mukaan nuorten liikuntavammat ovat viime vuosina lisääntyneet. Pohjola Sairaalan ja Liikuntalääketieteen keskusten yhteistyön tavoitteena on lisätä urheilijoiden terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä.

Pohjola Sairaalassa hoidetaan päivittäin nuorten urheilijoiden vammoja. Erityisesti rasitusvammat, kuten selän rasitusmurtumat, ovat yleistyneet. Suurin riski loukkaantumiseen on lahjakkaimmilla nuorilla, joilla harjoitus- ja kilpailumäärät nousevat usein suuremmiksi kuin joukkuetovereilla.

- Panostamme nopeaan ja laadukkaaseen hoitopolkuun, jossa hoito räätälöidään potilaalle sopivaksi. Yhdessä Liikuntalääketieteen keskusten kanssa saamme omien palvelujemme yhteyteen tutkittua tietoa monelta eri urheilijan terveyttä tukevalta alueelta, kuten ravitsemuksesta ja kuntotestauksista, Pohjola Sairaalan toimitusjohtaja Markus Torkki kertoo.

Yksi esimerkki yhteistyöstä Liikuntalääketieteen keskusten kanssa on Pohjola Sairaalan, Pohjola Vakuutuksen ja UKK-instituutin yhteinen Sporttimestari, joka kouluttaa urheiluseurojen valmentajia hallitsemaan nuorten kokonaiskuormitusta ja havaitsemaan seikat, jotka lajissa altistavat loukkaantumisille ja rasitusvammoille.

- Vammojen ennaltaehkäisyn lisäksi meillä on yhteinen päämäärä saada loukkaantuneet urheilijat mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti takaisin lajin pariin. Kun nuorella havaitaan esimerkiksi rasitusmurtuman esiaste, määrätään tarpeeksi pitkä korvaavan harjoittelun jakso, ja sen jälkeen lajinomaista harjoituskuormitusta lähdetään nostamaan viikoittain suuremmaksi. Liian äkillinen, kova kuormitus nostaa uudelleen vammautumisriskiä, Torkki neuvoo.

Huomio lajeille tyypillisiin vammoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn

Jokaisessa lajissa sattuu tiettyjä, lajille tyypillisiä vammoja. Suurin osa näistä liikuntavammoista tapahtuu ilman kontaktia toiseen pelaajaan. Vakavimpia vammoja ovat rasitusmurtumat, polven eturistisidevammat ja pään vammat, jotka kaikki saattavat aiheuttaa pysyvämpää haittaa.

- Usein nuorten liikuntavammojen taustalla on heikko keskivartalon lihaksisto ja liikkeen hallinta. Eri lajeille ominaisten liikkeiden hallintaa voidaan opettaa. UKK-instituutissa tehdään töitä sen eteen, että valmentajat tunnistavat lajin vammariskit ja osaavat valmentaa nuoria niin, että vakavilta vammoilta vältyttäisiin, UKK-instituutin ylilääkäri Jari Parkkari kertoo.

Tutkimusten mukaan tehokas ja oikeanlainen alkulämmittely ehkäisee vammoja.

- Alkulämmittelyn pitäisi sisältää muun muassa tasapaino- ja ketteryysharjoitteita sekä keskivartalon ja alaraajojen voimaharjoitteita. On erittäin tärkeää, että valmentaja osaa huomioida lajille tyypilliset tekniikkavirheet ja opettaa turvallisia liikemalleja, esimerkiksi alastuloja lento- ja koripallossa ja suunnanmuutoksia salibandyssä ja jalkapallossa, Parkkari sanoo.

Haastattelupyynnöt:
OP Ryhmän viestintä, viestinta@op.fi, p. 050 523 9904

Pohjola Sairaala Oy on OP Ryhmän omistama terveyden ja hyvinvoinnin toimija, jonka toimintaa ohjaavat hoidon vaikuttavuus ja ylivertainen asiakaskokemus. Pohjola Sairaalan valtakunnalliseen verkostoon kuuluu viisi sairaalaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa.

Liikuntalääketieteen keskukset ovat moniammatillisia osaamiskeskuksia, joissa toimii liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntijoita. Niiden toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Keskusten tehtävänä on liikuntalääketieteellisen tutkimuksen tekeminen, liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutus yhdessä yliopistojen kanssa, koulutus- ja viestintä sekä alueellinen terveyttä edistävä palvelutoiminta. Keskukset ovat Helsingin Urheilulääkäriasema, Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuskeskus, Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka Oulun Diakonialaitoksella, Paavo Nurmi –keskus Turussa ja Tampereen Urheilulääkäriasema.