• news.cision.com/
  • Pohjola Vakuutus/
  • Kunnossapitovastuu taloyhtiön ja osakkaiden välillä on epäselvää monille – osakkaan vastuulle on voitu siirtää jopa vesikatto

Kunnossapitovastuu taloyhtiön ja osakkaiden välillä on epäselvää monille – osakkaan vastuulle on voitu siirtää jopa vesikatto

Report this content

OP:n kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisista moni ei osannut kertoa, mikä korjaus kuuluu taloyhtiön osakkaan vastuulle ja mistä taas vastaa taloyhtiö. Yllättävän monessa pienessä asunto-osakeyhtiössä vastuunjakotaulukko poikkeaa suurempien yhtiöiden taulukoista. Taloyhtiöissä olisikin tärkeää huolehtia vastuunjakoon liittyvästä tiedottamisesta tehokkaammin.

OP:n kyselyssä tuhannelta ihmiseltä kysyttiin, tietävätkö he, mitkä kotona ja taloyhtiössä sattuneista vahingoista kuuluvat kenenkin vastuulle. Esimerkkitapauksia oli neljä, ja enimmillään vajaa kolmasosa vastaajista kertoi, ettei tiennyt kenelle korjaukset kuuluvat tai oli asiasta epävarma.

28 prosenttia vastaajista ei tiennyt tai osannut sanoa, kuuluvatko vesivahingossa vaurioituneet tapetit osakkaan vai taloyhtiön vastuulle. Sama määrä vastaajista ei myöskään tiennyt tai osannut sanoa, kuuluuko osakkaan asentamien sälekaihtimien korjaus taloyhtiölle vai yhtiön osakkaalle. Ulko-oven postilaatikon korjaajan veikkasi väärin 18 prosenttia vastaajista, taloyhtiön asentamien ilmalämpöpumppujen korjaajan 9 prosentilla.

Enimmillään siis vajaa kolmasosa vastaajista ei annettujen esimerkkien kohdalla pystynyt kertomaan, kuka vastaa korjauksista taloyhtiössä.

– Vastuunjako on nähtävästi vielä monelle asukkaalle melko epäselvä. Iso osa suomalaisista asuu asunto-osakeyhtiössä, joiden hallinnolla on suuri vastuu kiinteistöomaisuutemme kunnossapidosta. Vastausten perusteella voisi olla hyvä jokaisessa yhtiössä varmistaa, että vastuunjakotaulukko on kaikkien osakkaiden ja erityisesti taloyhtiön hallinnossa vaikuttavien tiedossa, liiketoiminnan kehityspäällikkö Henrik Tuhkanen OP Kodin isännöinnistä sanoo.

Vaurioituneet, arvokkaat tapetit joutuu vesivahingon sattuessa uusimaan osakas, sillä taloyhtiö vastaa vain perustasoon saakka yltävästä korjauksesta. Yleensä perustaso tarkoittaa seinien kuivaamista, korjaamista ja maalausta, mutta ei tapetointia. Myös sälekaihtimet kuuluvat osakkaan uusittaviksi. Sen sijaan taloyhtiön asentamat ilmalämpöpumput ja ulko-oven korjaus kuuluvat taloyhtiön vastuulle, minkä noin valtaosa vastaajista tiesikin.

Vastuunjakotaulukko on hyvä käydä läpi jokaisessa taloyhtiössä, koska asunto-osakeyhtiölaissa määritellystä vastuujakotaulukosta on voitu poiketa.

– Tämä on yleistä varsinkin pienissä, alle kymmenen asunnon taloyhtiöissä. Osakkaan vastuulle on saatettu siirtää isoja kokonaisuuksia, jopa asunnon vesikatto, Pohjola Vakuutuksen omaisuusvakuuttamisen tuoteasiantuntija Hannu Partanen kertoo.

Huoneistojen perustaso voi tarkoittaa eri asioita taloyhtiöstä riippuen. Yleensä perustaso tarkoittaa huoneiston alkuperäistasoa, mutta tätä periaatetta on saatettu muuttaa esimerkiksi kaikkiin asuntoihin tehdyn peruskorjauksen yhteydessä. Siksi on tärkeää perehtyä aina muutettaessa uuden taloyhtiön yhtiöjärjestykseen huolella.

– Lisäksi kotivakuutus kannattaa räätälöidä niin, että se kattaa itse tehtyjen tasoparannusten lisäksi yhtiöjärjestyksessä olevat tai yhtiökokouksessa päätetyt osakkaan vastuulle siirretyt kunnossapitovastuut, Partanen neuvoo.

- Yleisesti on tiedossa, että etenkin ensiasunnon ostaneilla osakkailla saattaa olla vastuunjaosta paljonkin epäselvyyttä. On tärkeää, että uuden osakkaan perehdyttämiseen osallistuvat niin hallitus kuin isännöintikin. Perehdytysprosessista pitää sopia taloyhtiössä. Meidän isännöimissämme taloyhtiöissä vastuunjakotaulukot ovat nähtävillä asukassivuillamme, Tuhkanen sanoo.

Kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa kesä–heinäkuussa 16–79-vuotiaita suomalaisia (n=1096) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP:n toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 3,2 prosenttiyksikköä.

OP Kodin isännöinti on yksi Suomen suurimpia isännöintitoimijoita. Meillä työskentelee yli 250 isännöinnin ammattilaista ja isännöimissämme taloyhtiöissä on yli 70 000 asuntoa. OP Kodin isännöimä taloyhtiö on huoleton asua. op-koti.fi/isannointi

Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yhteensä 2,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta. Se tarjoaa kattavat vahinkovakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys-, kuin yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus on osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä.

Tilaa