• news.cision.com/
  • Pohjola Vakuutus/
  • Pihamaalla tai jalkakäytävällä liukastumisen korvausvastuussa on hyvin vähän tulkinnanvaraa – ”Liikkumisen pitää olla turvallista säästä riippumatta”

Pihamaalla tai jalkakäytävällä liukastumisen korvausvastuussa on hyvin vähän tulkinnanvaraa – ”Liikkumisen pitää olla turvallista säästä riippumatta”

Report this content

Piha-alueen ja talon edustalla kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapito on tontinomistajan vastuulla. Mahdollisten liukastumisten korvausvastuu ei katso, kuka pihalla liukastuu, jos kaatuminen johtuu talvikunnossapidon laiminlyönnistä.

Kaatumisvahinkoja sattuu eniten talvikuukausien aikana ympäri Suomea. Kuluneen viiden vuoden suurin kaatumistapaturmien tilastopiikki nähtiin vuoden 2022 maaliskuussa, jolloin Pohjola Vakuutukselle tehtiin lähes 4000 kaatumisiin liittyvää vahinkoilmoitusta. Yleisimpiä tapaturmapaikkoja ovat koti, lenkkipolku ja jalkakäytävä.

– Erityisesti liukkaalla kelillä ja talvikuukausina olkapäävammat korostuvat. Talviliukkailla tasapainon menetys pääsee yllättämään ja kaatumiset ovat siksikin vaarallisia, Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala sanoo.

Useimmat liukastumiset tapahtuvat vapaa-ajalla ja erityisesti viikonpäivistä korostuu lauantai. Arkipäivistä kaatumistapaturmia sattuu eniten maanantaisin.

 –Talvikuukausien aikana tulisi varata riittävästi aikaa kulkemiseen ja huolehtia säähän soveltuvista jalkineista. Lämpötilojen sahatessa edestakaisin, on suositeltavaa käyttää esimerkiksi nastakenkiä, Kujala suosittelee.

Taloyhtiö ja tontinomistaja usein korvausvastuussa

Suomen lainsäädännön mukaan tontin omistajan tulee huolehtia piha-alueen, pihalle johtavan reitin ja talon edustalla kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Kunta puolestaan vastaa kadun, eli ajoväylien kunnossapidosta.

– Mikäli pihan tai jalkakäytävän talvikunnossapito on laiminlyöty, ja jalankulkija loukkaantuisi liukastumisen seurauksena, olisi korvausvastuullinen se taho, joka on vastuussa talvikunnossapidosta. Useimmissa tapauksissa se on taloyhtiö tai omakotitalon ollessa kyseessä, kiinteistön omistaja. Kotivakuutukseen kuuluva vastuuvakuutus kattaa tyypilliset liukastumiseen liittyvät tapaturmat ja siitä voidaan korvata muulle kuin vakuutetulle itselleen aiheutuvia vahinkoja, Kujala kiteyttää.

Korvausvastuu ei katso, kuka pihalla tai talon edessä kulkevalla jalkakäytävällä liukastuu, sillä tapaturmaa on edesauttanut talvikunnossapidon velvollisuuden laiminlyönyt taho. Liukastunut henkilö voi hakea korvausta omasta tapaturmavakuutuksestaan tai siltä taholta, joka vastaa liukastumispaikan kunnossapidosta.

– Liukastuneen henkilön kannattaa tehdä vahinkoilmoitus aina myös omaan vakuutusyhtiöön, jotta tapaturma tulee dokumentoiduksi, Kujala sanoo.

Liukastuminen on tilastollisesti yksi yleisimmistä tapaturmamuodoista. Liukastumisonnettomuuksia voi ennaltaehkäistä varovaisuudella ja jalkineiden liukuesteillä. Lisäksi kannattaa varmistaa, että oma henkilövakuutus kattaa kaatumistapaturmat.

– Liikkumisen piha-alueella tai jalkakäytävällä pitää lähtökohtaisesti olla turvallista säästä riippumatta. Suomen sääoloissa tulee kuitenkin muistaa, että kulkuväylien pitäminen läpi talven sellaisessa kunnossa, ettei liukastumisia voisi tapahtua, on käytännössä mahdotonta, Kujala kertoo.

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yhteensä 2,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta. Se tarjoaa kattavat vahinkovakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys-, kuin yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus on osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä.

Tilaa