• news.cision.com/
  • Pohjola Vakuutus/
  • Pohjola Vakuutuksen kyselytutkimus: Neljännes nuorista uskoo pärjäävänsä ilman vakuutuksia – matkavakuutus muistetaan kuitenkin ottaa

Pohjola Vakuutuksen kyselytutkimus: Neljännes nuorista uskoo pärjäävänsä ilman vakuutuksia – matkavakuutus muistetaan kuitenkin ottaa

Report this content

Pohjola Vakuutuksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan 25 prosenttia nuorista uskoo pärjäävänsä ilman vakuutuksia. Ajatus korostuu etenkin miesten keskuudessa: nuorista miehistä jopa 31 prosenttia ei kaipaa vakuutusturvaa.

Erityisesti nuoren itsenäistyessä on hyvä tarkistaa, että vakuutusturva on ajan tasalla uudessa elämäntilanteessa.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan 18–29-vuotiaiden miesten omaisuusvahingoissa keskivahingot ovat 34 prosenttia suurempia kuin naisten. Nuorten tyypillisimpiä omaisuusvahinkoja ovat rikokset sekä puhelinten ja muiden tietotekniikkalaitteiden särkymiset. Rikosvahingoista yli puolet on polkupyörävarkauksia. 

Nuorten kotivakuutuksista korvattavat keskivahingot ovat kuitenkin pienempiä verrattuna vanhempiin ikäluokkiin, koska vanhemmissa ikäluokissa kotivakuutukseen kuuluvaa omaisuutta on usein enemmän ja se on arvokkaampaa.

Kotivakuutus kannattaa ottaa, vaikka ei kokisi keränneensä vielä suurta omaisuutta. Usein vuokranantajatkin edellyttävät vuokralaiselta niin kutsuttua laajaa kotivakuutusta vastuuvakuutuksineen. Vastuuvakuutus kattaa vahinkoja, joita vakuutettu tahattomasti aiheuttaa muille tai muiden omaisuudelle, ja on niistä lain mukaan korvausvelvollinen, Pohjola Vakuutuksen tuoteasiantuntija Hannu Partanen sanoo.

Nuoret aikuiset muistavat matkavakuutuksen

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan 18–29-vuotiaat naiset ja miehet ottavat suunnilleen yhtä paljon terveysvakuutuksia. Terveysvakuutuksesta korvattavissa sairaus- ja tapaturmavahingoissa miehille maksettava keskimääräinen korvaus on hieman naisia korkeampi, mutta naisille korvataan kappalemääräisesti jonkin verran enemmän sairauksia ja tapaturmia.

Eroon vaikuttavat ainakin jossain määrin sukupuolten väliset erot hoidettavissa sairauksissa sekä taipumukset erilaisiin harrastuksiin, Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava Atte Erkamo kertoo.

Tapaturmavahingoissa yleisimpiä korvausten aiheuttajia ovat sekä miehillä että naisilla kaatumiset, erilaiset raajojen vääntymiset sekä törmäämiset.

Nuoren muuttaessa omilleen on hyvä tarkistaa myös matkavakuutuksen voimassaolo. Oma vakuutus antaa turvaa matkoilla muun muassa sairastumisen, tarvittavan hoidon ja tapaturmista johtuvien hoitokulujen varalle.

Ilahduttavaa on huomata, että tilastojemme mukaan erityisesti nuoret aikuiset ovat hankkineet kiihtyvällä tahdilla matkavakuutuksia viime kuukausina. Matkustajavakuutus kannattaa ottaa viimeistään silloin, kun varaa matkan. Vakuutus tuo turvaa esimerkiksi jo silloin, kun matkan joutuu perumaan tapaturman tai sairauden takia, Erkamo kertoo.

Lisätiedot medialle:

OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi 

 

Kyselyyn vastasi internet-paneelissa syyskuussa 611 iältään 1829-vuotiasta nuorta. OP:n ja Pohjola Vakuutuksen toimeksiannosta kyselyn teki Taloustutkimus. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään +- 4,1 prosenttiyksikköä.

Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yhteensä 2,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta. Se tarjoaa kattavat vahinkovakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys-, kuin yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus on osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä.

Tilaa