• news.cision.com/
  • Pohjola Vakuutus/
  • Pohjola Vakuutuksen kyselytutkimus: Yli 90 prosenttia ikäihmisistä kokee tarvitsevansa liikennesääntöjen kertaamista

Pohjola Vakuutuksen kyselytutkimus: Yli 90 prosenttia ikäihmisistä kokee tarvitsevansa liikennesääntöjen kertaamista

Report this content

Autoilu on ikäihmisille tärkeää ja suurin osa heistä pitää itseään vastuullisena kuskina. Kuitenkin 91 prosenttia kokee, että liikennesääntöjä olisi hyvä kerrata.

Pohjola Vakuutuksen tutkimukseen vastanneista autoilevista 65–80-vuotiaista 67 prosenttia autoilee päivittäin tai lähes päivittäin. Ainoastaan 5 prosenttia vastaajista ei aja itse lainkaan. 87 prosenttia vastaajista pitää autolla ajamista tärkeänä.

— Autoilun merkitys korostuu niillä alueilla, joissa välimatkat ovat pitkiä eikä julkinen liikenne ole kattavaa, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander kertoo.

Ikäihmiset arvioivat itsensä poikkeuksellisen vastuullisiksi kuskeiksi: 99 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että he eivät ota turhia riskejä liikenteessä. Vastaajista 24 prosenttia myöntää kuitenkin hallitsevansa huonosti uudet liikennesäännöt ja 91 prosenttia haluaisi kerrata liikennesääntöjä.

— Liikennesääntöjä voi kerrata esimerkiksi Liikenneturvan verkkosivuilla. Yli puolet vastaajista olisi myös kiinnostunut mahdollisuudesta ajorataharjoitteluun, joka auttaisi ylläpitämään ajotaitoa, Hiljander sanoo.

Vaikeimpana autoilussa pidetään pysäköimistä taskuparkkiin. Lisäksi haastaviksi koetaan vieraalla paikkakunnalla ajaminen, kaupungin keskustassa ajaminen, ohittaminen sekä talviajaminen. Naiset ilmoittavat pitävänsä näitä tilanteita vaikeampina kuin miehet.

Tutkimuksen mukaan 43 prosenttia senioreista on huomannut muutoksia ajokyvyssään viimeisen viiden vuoden aikana. Yli 60 prosenttia ei kuitenkaan kannata yläikärajaa autolla ajamiseen, vaan ajattelee ajamisen lopettamisen olevan yksilöllistä ja riippuvan terveydestä. Moni ilmoittaa luottavansa lääkärin arvioon kuljettajan ajokyvystä.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tilastojen mukaan risteävien ajosuuntien vahingot (25 %) sekä peräänajot (18 %) olivat vuosina 2010–2019 yleisimmät vahinkotyypit liikennevakuutuksista korvatuista vahingoista iäkkäiden aiheuttamissa liikennevahingoissa.

Lisätiedot medialle:

OP:n viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi 

 

Tutkimus toteutettiin internet-paneelissa ja puhelinhaastatteluina lokakuussa 2021 ja siihen vastasi yhteensä 749 iältään 65–80-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti Pohjola Vakuutuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.

Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yhteensä 2,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta. Se tarjoaa kattavat vahinkovakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys-, kuin yhteisöasiakkaille. Pohjola Vakuutus on osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä.

Tilaa