Polar Education - yksilöllistä liikunnanopetusta

Polar on tehnyt tiivistä yhteistyötä liikunnanopetuksen asiantuntijoiden kanssa jo lähes 15 vuotta. Polar tarjoaa opettajille helppokäyttöisiä ja motivoivia välineitä opetuksen tueksi.

Liikunnanopetus elää hyvin voimakasta murroksen aikaa uuden opetussunnitelman myötä. Vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa suositellaan liikuntateknologian käyttämistä osana opetusta mahdollisuuksien mukaan kullekin luokka-asteelle soveltuvalla tavalla. Juvanpuiston koulussa teknologiaa on hyödynnetty jo muutamia vuosia liikuntakasvatuksen apuna.

"Olen käyttänyt liikuntateknologiaa opetuksessa jo vuodesta 2008. Silloin käynnistettiin ensimmäinen oppimisympäristöhanke, jonka Opetushallitus rahoitti. Siinä testattiin ja tutkittiin liikuntateknologian soveltuvuutta liikunnanopetukseen ja saatiin hienoja tuloksia", kertoo liikunnan lehtori Ari-Matti Rautomäki Espoon Juvanpuiston koulusta.

Polarin koulumaailmaan tarkoitetut aktiivisuusmittarit ja sykemittarit on suunniteltu niin että ne tukevat opetussuunnitelman tavoitteita ja ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä. "Olen käyttänyt liikuntateknologiaa opetuksessa viimeiset kolme vuotta ja nykyään se on hirveän helppoa iPadien ja H7-lähettimien ansiosta", toteaa liikunnan ja terveystiedon lehtori Anu Immonen Juvanpuiston koulusta.

Ari-Matti Rautomäki kertoo liikuntateknologian hyödyistä: "Liikuntateknologia tuo opetukseen sellaista lisäarvoa, mitä ei millään muulla välineellä pysty tuottamaan. Oppilaat saavat palautetta omasta tekemisestään ja he pystyvät itsekin havainnoimaan, millaisella kuormitustasolla he kulloinkin liikkuvat.

Useimmiten asia, joka löytyy oppilaiden sykkeistä on se, että he liikkuvat hirveän korkeilla syketasoilla, joita he eivät pysty itse havainnoimaan muuten kuin tämmöisen mittaamisen perusteella, sillä omat tuntemukset eivät välttämättä kerro ihan totuutta siitä, millä kuormitustasolla kulloinkin liikutaan."

Sykkeenmittaus ei tuota vain reaaliaikaista, todennettavissa olevaa dataa koko ryhmän sykkeistä  vaan sen avulla on tarkoitus myös motivoida kaikkia oppilaita liikkumaan omalla tasollaan tuoden myös leikinomaisuutta tunneille kissamerkkien muodossa. Kissamerkkien tarkoituksena on kannustaa liikkumaan itselle oikealla sykealueella, ei liian korkealla tai matalalla tasolla. Kissamerkin saavuttaa aina kun on liikkunut 10 minuuttia kyseiselle oppitunnille asetetulla tavoitesykealueella.

Anu Immonen kertoo, että reaaliaikaisen sykkeenmittaamisen etuna on se, että liikkuminen voidaan keskeyttää ja pysähtyä keskustelemaan kulloisesta syketasosta ja tuottaa tiedollista lisäarvoa sitä kautta. "Hyvä esimerkki oppimiskokemuksesta on se, että kun eritasoiset liikkujat pelaavat vaikka salibandya ja se joka tekee vähemmän maaleja pärjääkin kissajahtailussa."

Myös Ari-Matilla on esimerkki: "Minun mielestä kaikkein hienoimpia oppimiskokemuksia on ollut sellaiset, kun on tehty joku liikuntasuoritus ja oppilaat huomaavat, että se oppilas, joka kävelee oppitunnilla verrattuna oppilaaseen, joka juoksee, ovatkin olleet samalla sykealueella ja saaneet saman terveyshyödyn liikuntasuorituksesta, vaikka ovat omasta mielestään liikkuneet eri tasolla. Tälllaisen objektiivisen mittaamisen kautta paljastuukin, että he ovat oikeasti liikkuneet ihan samalla tasolla."

Polarin tuotteet tuovat vaihtelua myös terveystiedon opetukseen. "On hirveän helppoa opettaa terveystiedossa sykeasioita, kun niitä on käyty liikuntatunnilla ja toisaalta sykeasioiden opettaminen terveystiedon luokkatilassa on tylsää ja silloin me jalkaudumme liikuntasaliin," vinkkaa Anu Immonen.

Ari-Matti vetää  yhteen liikuntateknologian hyödyt opetuksessa: "Tavoitteena olisi, että oppitunneilla opittu liikunnan kuormittavuuden harjoittelu ja sen merkitys siirtyisivät aikuisikään ja siellä sitten liikunnan harrastamiseen ja että osattaisiin silloin liikkua oikeilla sykkeillä ja oikealla kuormittavuudella."

Katso video 

Polarin liikuntatuotteet opetuksessa:

  • Polar Active aktiivisuusmittarit
  • Polar sykemittarit
  • Polar gofit-verkkopalvelu iPadille ja H7-sykesensorit

Lisätietoja:

Ville Uronen (ville.uronen(at)polar.com)

http://www.polar.com/fi/b2b_tuotteet/liikuntakasvatus

Avainsanat:

Yrityksestä

Vuonna 1977 perustettu Polar Electro kehitti ensimmäisen langattoman sykemittarin. Siitä lähtien Polar on ollut johtava sykemittareiden ja urheiluinstrumenttien valmistaja ihmisen fysiologian ja suorituskyvyn syvällisen ymmärryksen ansiosta. Läheinen yhteistyö urheiluinstituuttien ja alan muiden toimijoiden kanssa on tehnyt yrityksestä laajasti tunnetun edelläkävijän sykemittareiden sekä sykkeeseen perustuvien harjoitteluratkaisujen parissa.Polar Electro Oy:n pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yritys toimii kansainvälisesti yli 80 maassa ja sen tuotteita myydään yli 35 000 myyntipisteessä maailmanlaajuisesti. Polar Electro Finland Oy, Polar Electro Oy:n tytäryhtiö, tarjoaa asiakkailleen myynnin, markkinoinnin, jakelun ja jälkimarkkinoinnin tukea Suomessa. Polar Electro Finland Oy:n pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Palkitut Polar-harjoitustietokoneet ovat markkinoiden suosituimpia ympäri maailmaa. Nähdäksesi kuinka tuotteemme ja palvelumme voivat auttaa sinua saavuttamaan harjoitustavoitteesi ja kuinka voit tehdä omasta kuntoilustasi menestystarinan, lue lisää www.polar.com/fi

Multimedia

Multimedia