ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄ

PONSSE OYJ   PÖRSSITIEDOTE  11.2.2003   KLO 10.00              1(1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN OMISTUSOSUUKSIEN
JULKISTAMINEN

Saamamme ilmoituksen mukaan Harri Suutarin määräysvallassa oleva
yhteenlaskettu omistusosuus Ponsse Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta on 6.2.2003 laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan.

Harri Suutarin määräysvallassa on yhteensä 284 292 osaketta, joka
vastaa 4,06 % yhtiön ainoan osakelajin äänimäärästä ja
osakepääomasta.

Ponsse Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 7 000 000 kappaleesta
0,50 euron nimellisarvoisia osakkeita, joista kullakin on yksi ääni.

Vieremällä 11. päivänä helmikuuta 2003

PONSSE OYJ


Mikko Paananen
talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, puh. (017) 768 4648.

www.ponsse.comJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa