Einari Vidgrén perustaa nimeään kantavan säätiön

08.04.2005  

Einari Vidgrén perustaa nimeään kantavan säätiön  
(Ponsse Oyj, 8.4.2005) 

Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén on päättänyt perustaa
Einari Vidgrénin Säätiö -nimisen säätiön,jonka tarkoituksena on nostaa
koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. 
 
--------------------------------------------------------------------------------
Säätiö haluaa kehittää ja lisätä koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän
yrittäjyyden tunnettavuutta sekä lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta
työllistäjänä etenkin nuorten keskuudessa."Koneellisen puunkorjuun parissa
tehtävä työ kärsii aliarvostuksesta, sillä koneenkuljettajien työ on tänä
päivänä erittäin vaativaa. Puunkorjuukaluston kehittynyt tekniikka sekä korkeat
laatu- ja ympäristövaatimukset vaativat myös muiden alalla toimivien
henkilöiden, kuten metsäkoneenasentajien, ammattitaidolta paljon,"
teollisuusneuvos Einari Vidgrén toteaa. 

Säätiö pyrkii myös tukemaan koneelliseen puunkorjuuseen liittyvää koulutusta ja
opetusta. Säätiö haluaa parantaa omalta osaltaan alan koulutuksen haluttavuutta
ja arvostusta nuorten keskuudessa. Säätiö tulee tukemaan ja edistämään
puunkorjuuseen ja etenkin koneelliseen puunkorjuuseen liittyvää tieteellistä
tutkimusta ja tuotekehitystoimintaa sekä alan työmenetelmien kehitystä. 

Einari Vidgrénin Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos
Einari Vidgrén. Muina jäseninä Säätiön hallituksessa toimivat rehtori Helena
Ailunka, Lapin luonto-opisto (LUMO), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä;
metsäpäällikkö Matti Karjula, Stora Enso Metsä; maailmanmestari ja yrittäjä
Tommi Mäkinen; toimitusjohtaja Arto Tiitinen ja opiskelija Jukka Vidgrén. 

"Lahjoitan 194.000 satayhdeksänkymmentäneljätuhatta)kappaletta omassa
omistuksessani olevia Ponsse Oyj:n osakkeita sekä
80.000(kahdeksankymmentätuhatta) euroa henkilökohtaisista varoistani, jolloin
Säätiön peruspääomaksi muodostuu noin 3 miljoonaa euroa," teollisuusneuvos
Einari Vidgrén kertoo. 


Helsingissä 8.4.2005 

Einari Vidgrén 
Teollisuusneuvos 

JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ponsse.com 


--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja:
Einari Vidgrén, puh. 0400 672 574

Tilaa