Einari Vidgrénin säätiön hallituksen päätökset

17.02.2006  

Einari Vidgrénin säätiön hallituksen päätökset  


Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti huhtikuussa
2005 Einari Vidgrénin Säätiö -nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on nostaa
koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta.  Säätiön hallituksen
kokouksessa 15.2.2006 päätettiin useista metsäkonealan imagoa ja arvostusta
tukevista toimenpiteistä. 
 

Apurahat ja stipendit 
Säätiö tulee huomioimaan alan tunnettuutta ja imagoa nostaneita tahoja.
Päähuomionosoituksena on ”Einarin palkinto”, joka on arvoltaan 45.000 euroa. 
Se tullaan myöntämään ansioituneelle metsäkoneyrittäjälle,
metsäkoneyritykselle, kuljettajalle, huoltoasentajalle,
huoltopalveluyritykselle tai muulle tiiviisti metsäkoneurakointiin liittyvälle
taholle Suomessa. Palkinnonsaajasta tullaan pyytämään esityksiä Koneyrittäjien
liitto ry:ltä sekä metsäteollisuusyrityksiltä. 

Lisäksi 10.000 euron sekä 5.000 euron stipendit säätiön hallitus päätti
osoittaa henkilöille, jotka ovat ansioituneet alan opetuksessa tai muuten
merkittävästi edistäneet alan arvostusta. 

Einari Vidgrénin Säätiö tulee osallistumaan metsäkonealan koulutuksen
tukemiseen. Vuosittain pidetään metsäkonealan Suomen mestaruuskisat eli ns.
taitajakisat. Hallitus päätti em. kisan palkinnoista siten, että 1. palkinto on
1.000 euroa, 2. palkinto 600 euroa ja 3. palkinto 400 euroa. Lisäksi päätettiin
lahjoittaa taitajakisaan ikuisesti kiertävä kiertopalkinto (Einarin pokaali). 

Stipendeinä jaetaan Suomessa toimivien kahdeksan metsäkoneoppilaitoksen
oppilaille yhteensä 8.000 euroa, opettajiston tekemien esitysten mukaisesti.
Kunkin koulun saama osuus on 1.000 euroa. 

Edellä esitellyistä stipendeistä ja palkitsemisista tiedotetaan sitä mukaa, kun
valintoja tehdään. 

Vieremällä 17.2.2006

Einari Vidgrén

Teollisuusneuvos
Einari Vidgrénin Säätiön hallituksen puheenjohtaja 

Lisätietoja:
Eero Mähönen
Einari Vidgrénin säätiön asiamies
puh. 0500 302 025
sähköposti: eero.mahonen@dnainternet.net

Tilaa

Multimedia

Multimedia