Muutos Ponsse Oyj:n operatiivisessa johdossa

Report this content

 

Ponsse Oyj:n aluejohtajana (Aasia-Pasific ja Afrikka) vuodesta 2008 toiminut Norbert Schalkx siirtyy pois Ponsse Oyj:n palveluksesta 20.3.2017. Schalkxin vastuulla olleita markkina-alueita hoitaa toistaiseksi myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén.

Ponsse Oyj kiittää Norbert Schalkxia hänen panoksestaan Ponssen Aasia-Pasific ja Afrikka -toimintojen johdossa.

Vieremällä 20. maaliskuuta 2017

PONSSE OYJ

Jarmo Vidgrén
Myynti- ja markkinointijohtaja

LISÄTIETOJA
Myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén puh. 040 519 1486

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

Tilaa