Muutos Ponsse Oyj:n operatiivisessa johdossa

 

Muutos Ponsse Oyj:n operatiivisessa johdossa

Ponsse Oyj:n osto- ja logistiikkajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuoden 2004 joulukuusta alkaen toiminut logistiikkainsinööri (AMK) Pasi Arajärvi siirtyy pois Ponsse Oyj:n palveluksesta 13.5.2013. Arajärven tehtäviä hoitaa toistaiseksi toimitusjohtaja Juho Nummela.

Ponsse Oyj kiittää Pasi Arajärveä hänen panoksestaan Ponssen osto- ja logistiikkatoimintojen johdossa.

Vieremällä 7. toukokuuta 2013

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

Tilaa