Nimityksiä Ponssen myyntiorganisaatiossa

31.10.2003  

Nimityksiä Ponssen myyntiorganisaatiossa  

Hannu Eloranta (46) on nimitetty Ponsse Oyj:n piirimyyntipäälliköksi 01.12.2003
alkaen. Elorannan vastuualueena on uusien ja käytettyjen koneiden myynti
Vieremän tehtaan myyntialueella. 
 
Uusiin tehtäviin Eloranta siirtyy UPM-Kymmenen palveluksesta, jossa hän oli v.
1985 lähtien toimien puutavaran ostotehtävissä ja viimeksi toimien Iisalmen
piirin korjuupäällikkönä. 

”Ponssen puolelta tarjottuun haasteeseen oli miellyttävä tarttua. Ponssen
asiakaskunta, henkilöstö ja Ponssen tapa toimia on tullut tutuksi vuosien
mittaan ja se teki siirtymisen helpoksi tähän organisaatioon”, toteaa Hannu
Eloranta. 

Kotimaan myyntipäällikkö Erkki Karppinen siirtyy eläkkeelle 31.05.2004 alkaen.
Karppinen toimii aktiivisesti myynnin tehtävissä eläkkeelle siirtymiseen
saakka. Samalla hän perehdyttää uusiin tehtäviin sekä Hannu Elorantaa että
Jarmo Vidgreniä. 

Piirimyyntipäällikkö Jarmo Vidgren (28) on nimitetty Ponsse Oyj:n kotimaan
myyntipäälliköksi 01.12.2003 alkaen. 
Lisätietoja:
Jarmo Vidgrén, 040 519 1486

Tilaa

Multimedia

Multimedia