PONSSE OYJ: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Report this content

Ponsse Oyj on vastaanottanut 13. toukokuuta 2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Nordea Funds Ltd:ltä. Ilmoituksen mukaan Nordea Funds Ltd:n omistusosuus Ponsse Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on noussut 5,81 prosenttiin 8. toukokuuta tehdyn kaupan seurauksena, jolloin Nordea Fund Ltd on ostanut 5,7 prosenttia (1,595,974 kpl) Ponsse Oyj:n osakkeista.  

Ilmoituksen mukaan Nordea Funds Ltd:n yhteenlaskettu äänimäärä Ponsse Oyj:n osakkeiden äänistä on 5,81 prosenttia.

Vieremällä 13. toukokuuta 2020

PONSSE OYJ
Petri Härkönen
Talousjohtaja

 

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla. Yhtiö viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta. 

Tilaa