PONSSE OYJ: OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2009 KLO 09:00

PONSSE OYJ: OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Ponsse valmistelee oman pääoman -ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk.
hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlaskun uskotaan tapahtuvan
lähiaikoina markkinaolosuhteista riippuen. Lainan koko on 15 - 30 miljoonaa
euroa. 

Hybridilaina rinnastetaan yhtiön omaan pääomaan ja se vahvistaa yhtiön
omavaraisuutta. Hybridilaina on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia
oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistusosuuksia. 

Vieremällä 25. maaliskuuta 2009

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja

Mikko Paananen
Talousjohtaja

LISÄTIETOJA
Mikko Paananen, talousjohtaja, Ponsse Oyj, puhelin 020 768 8648 tai 0400 817 036

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa