PONSSE OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2018 MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Report this content

 
Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2018 maksua varten suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Yhtiö on tiedottanut osakepalkkiojärjestelmästä ja siihen liittyvästä osakeannista 31.10.2018.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on tänään 27.11.2018 annettu osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluville konsernin avainhenkilöille palkkiona yhteensä 33 092 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaan avainhenkilöt eivät saa luovuttaa palkkiona saamiaan osakkeita ennen 12.12.2021.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita. 

Vieremällä 27. marraskuuta 2018


PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Tilaa