• news.cision.com/
  • Ponsse Oyj/
  • Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on julkaistu

Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on julkaistu

Report this content

Ponsse Oyj on julkaissut erillisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkitsemisraportin vuodelta 2020. Toimielinten palkitsemisraportti esittelee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2020. Palkitsemisraportti esitetään vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle 7. huhtikuuta 2021.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.ponsse.com/hallinnointi (Sijoittajat-osio, Hallinnointi). Selvitykset ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina www-sivuilla ja tämän tiedotteen liitteinä.

Vieremällä 5. maaliskuuta 2021

PONSSE OYJ

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.