• news.cision.com/
  • Ponsse Oyj/
  • Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2018 on julkaistu

Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2018 on julkaistu

Report this content


Ponsse Oyj on julkaissut erillisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018. Selvitykset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com Ponsse.comSijoittajat › Hallinnointi
suomeksi ja englanniksi.

Vieremällä 15. maaliskuuta 2019

PONSSE OYJ

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.