• news.cision.com/
  • Ponsse Oyj/
  • Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2016, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistu

Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2016, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistu

Report this content

Ponsse Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2016 sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com sekä suomen- että englanninkielisenä. Lisäksi yhtiö on julkaissut erillisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksen, jotka ovat luettavissa edellä mainituilla internet-sivuilla. 

Painettu vuosikertomus lähetetään postitse vuosikertomuksen tilanneille. Vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internet-sivuilla olevalla tilauslomakkeella www.ponsse.com/fi/media-arkisto/tilaa-julkaisuja tai puhelimitse numerosta 020 768 800. 


Vieremällä 17. maaliskuuta 2017

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.