Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2018 on julkaistu

Report this content

 

Ponsse Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com sekä suomen- että englanninkielisenä.

Painettu vuosikertomus lähetetään postitse vuosikertomuksen tilanneille. Vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internet-sivuilla olevalla tilauslomakkeella www.ponsse.com/fi/media-arkisto/tilaa-julkaisuja tai puhelimitse numerosta 020 768 800.

Vieremällä 13. maaliskuuta 2019

PONSSE OYJ

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen puh. 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.