PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.03.2004 KLO 15.00

PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2004 vahvisti
vuoden 2003 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille
vastuuvapauden, päätti jakaa osinkoa 2,00 euroa osakkeelta
sekä maksaa voittopalkkiota yhtiön henkilöstölle. Hallituk-
sen jäseniksi valittiin Nils Hagman, Ilkka Kylävainio,
Seppo Remes, Mirja Ryynänen, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Ponsse Oyj:n vuoden 2003 tuloslaskelma ja tase sekä
konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

2. Osingonjako
Ponsse Oyj:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 2,00 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2004 ja
osingonmaksun alkamispäivä 26.3.2004.

3. Henkilöstön voittopalkkio
Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota
vuodelta 2003. Palkkion määrä on 60 euroa kultakin
työssäolokuukaudelta.

4. Vastuuvapaus
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2003.

5. Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin Oy Sisu Auto Ab:n
toimitusjohtaja, ekonomi Nils Hagman (synt. 1947), Keitele-
Forest Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Ilkka Kylävainio (synt, 1946), Vostok Nafta Investment Ltd
sijoitusyhtiön johtaja, kauppatieteiden lisensiaatti Seppo
Remes (synt. 1955), filosofian maisteri Mirja Ryynänen
(synt. 1944), Ponsse Oyj:n va. toimitusjohtaja,
kasvatustieteiden maisteri Juha Vidgrén (synt. 1970) sekä
Ponsse Oyj:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Einari
Vidgrén (synt. 1943).

Valituista henkilöistä Nils Hagman,
Seppo Remes ja Mirja Ryynänen ovat hallituksen uusia jäseniä.
Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenen vuosipalkkion
määräksi 15 000 euroa. Palkkiota ei makseta yhtiön
palveluksessa oleville jäsenille. Hallituksen
puheenjohtajalle palkkio kuitenkin maksetaan.

6. Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajana KTM Heikki Laitinen, KHT.

PONSSE OYJ

Mikko Paananen
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Va. toimitusjohtaja Juha Vidgrén, 017 768 4842
Talousjohtaja Mikko Paananen, 017 768 4648


JAKELU
HEX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa