PONSSE PARANTAA ARVIOTAAN 2017 LIIKEVOITON KEHITYKSESTÄ

 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.10.2017

PONSSE PARANTAA ARVIOTAAN 2017 LIIKEVOITON KEHITYKSESTÄ

Hyvän alkuvuoden ja erittäin vahvan kolmannen neljänneksen ansiosta Ponsse-konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 hieman parempi kuin 2016.

Aiempi ohjaus totesi konsernin vuoden 2017 euromääräisen liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut erityisen suotuisana ja PONSSE-metsäkoneiden kysyntä on loppuvuotta kohden ollut ennakoitua parempaa. Markkina-alueista varsinkin Venäjä on erinomaisessa vauhdissa. Myös USA:n, Pohjoismaiden ja Keski-Euroopassa Saksan ja Ranskan markkinoiden tilanne on hyvä.


Vieremällä 9. lokakuuta 2017


PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Tilaa