PONSSE PERUSTAA TYTÄRYHTIÖN VENÄJÄLLE

PONSSE OYJ  PÖRSSITIEDOTE  21.12.2004   KLO 14.30

PONSSE PERUSTAA TYTÄRYHTIÖN VENÄJÄLLE

Ponsse Oyj perustaa tytäryhtiön Venäjälle vuoden 2005 alussa. Yhtiön
päätoimipaikka sijoittuu Pietarin alueelle. Perustettava yhtiö myy
ja huoltaa Ponsse-metsäkoneita koko Venäjän alueella sekä yhtiö
rakentaa ja tukee jälleenmyyjäverkostoa. Ponssen jälleenmyyjänä
Venäjällä toimii myös OOO Zeppelin Russland.

"Venäjän metsäkonemarkkinoiden näkymät ovat lupaavat. Maassa
korjataan vuosittain puuta noin 160 miljoonaa kuutiometriä ja
puunkorjuumäärät kasvavat. On nähtävissä, että investoinnit
Venäjällä tapahtuvaan raakapuun jatkojalostukseen lisääntyvät
lähivuosien aikana. Arviomme mukaan tavaralajimenetelmään perustuvan
koneellisen puunkorjuun osuus tulee Venäjällä kasvamaan.
Markkinoilla menestyminen edellyttää vahvaa läsnäoloa. Näin
varmistamme tehokkaan palvelun asiakkaillemme ja jälleenmyyjillemme",
toimitusjohtaja Arto Tiitinen Ponsse Oyj:stä kertoo.

Vieremällä 21. joulukuuta 2004

PONSSE OYJ

Arto Tiitinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Arto Tiitinen, puhelin 020 768 8621

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa