PONSSE SIJOITTAA METSÄNTUTKIMUKSEEN

PONSSE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2005 KLO 14.30

PONSSE SIJOITTAA METSÄNTUTKIMUKSEEN

Ponsse Oyj on mukana perustamassa erikoisrahastoa tarkoituksena tukea Euroopan
maissa modernin teknologian käyttöä ja kestävää kehitystä edistävää tutkimustyötä.
Ponsse-rahasto myöntää apurahoja lähinnä tohtorin tutkintoon johtavaan tai sen
jälkeiseen tutkimustyöhön Euroopan metsäinstituutissa EFI:ssä (European Forest
Institute).

Vuosittain lahjoitettava summa on enintään 25 000 euroa ja rahasto aloittaa
toimintansa tammikuussa 2006. Ponsse Oyj on varojen lahjoittaja ja rahastoa
hallinnoi Euroopan metsäntutkimuksen tukisäätiö (Foundation for European Forest
Research). Rahaston tukemaa tutkimusta tullaan tekemään Joensuussa sijaitsevassa
Euroopan metsäinstituutissa (EFI). "Ponsse tunnetaan teknisistä innovaatioistaan,
ja metsäntutkimusyhteisö ottaakin ilolla vastaan Ponssen tuen tutkimustyölle,
jossa perehdytään teknologian rooliin kestävän metsänhoidon edistäjänä", toteaa
EFI:n johtaja Risto Päivinen.

Rahaston perustamisen syy on se, että metsäala ja ympäristönhoito kehittyvät
jatkuvasti. Uutta teknologiaa tarvitaan, jotta metsän uudistamista,
metsänhoitotoimenpiteitä ja puunkorjuuta sekä bioenergian tuotantoon tarvittavan
biomassan keruuta voidaan kehittää entistä kustannustehokkaammaksi ja kestävän
kehityksen periaatteiden mukaiseksi. "Uskomme, että EFI ja sen jäsenverkosto
edistävät merkittävästi metsänhoidossa käytettäviin koneisiin liittyviä
innovaatioita ja sitä kautta koko Euroopan metsäalan kilpailukykyä", Ponsse Oyj:n
toimitusjohtaja Arto Tiitinen toteaa.

Rahaston tukemat tutkimusalat ovat:

- Uuden metsäteknologian kehittäminen ja soveltaminen eurooppalaisia ja Euroopan
ulkopuolisia olosuhteita varten.

- Korkean teknologian sovellusten käyttö metsänhoidossa ja sen sosio-ekonomiset ja
ympäristövaikutukset.

- Uusi teknologia ja logistiikkaratkaisut kestävän puun- ja bioenergian tuotannon
edistäjinä.

Muita apurahoja myönnetään esimerkiksi matkakuluihin ja julkaisukuluihin sekä
palkintoina erilaisista saavutuksista, jotka edistävät kestävää kehitystä
metsäsektorilla.


Vieremällä 27. toukokuuta 2005

PONSSE OYJ


Arto Tiitinen
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Ponsse Oyj
puhelin 020 768 8621


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa