Ponsse sijoittaa metsäntutkimukseen

27.05.2005  

Ponsse sijoittaa metsäntutkimukseen  
(Ponsse Oyj, 27.5.2005) 

Ponsse Oyj on mukana perustamassa erikoisrahastoa tarkoituksena tukea Euroopan
maissa modernin teknologian käyttöä ja kestävää kehitystä edistävää
tutkimustyötä. 
 
Ponsse-rahasto myöntää apurahoja lähinnä tohtorin tutkintoon johtavaan tai sen
jälkeiseen tutkimustyöhön Euroopan metsäinstituutissa EFI:ssä (European Forest
Institute). 

Vuosittain lahjoitettava summa on enintään 25 000 euroa ja rahasto aloittaa
toimintansa tammikuussa 2006. Ponsse Oyj on varojen lahjoittaja ja rahastoa
hallinnoi Euroopan metsäntutkimuksen tukisäätiö Foundation for European Forest
Research). Rahaston tukemaa tutkimusta tullaan tekemään Joensuussa
sijaitsevassa Euroopan metsäinstituutissa (EFI). "Ponsse tunnetaan teknisistä
innovaatioistaan, ja metsäntutkimusyhteisö ottaakin ilolla vastaan Ponssen tuen
tutkimustyölle, jossa perehdytään teknologian rooliin kestävän metsänhoidon
edistäjänä", toteaa EFI:n johtaja Risto Päivinen. 

Rahaston perustamisen syy on se, että metsäala ja ympäristönhoito kehittyvät
jatkuvasti. Uutta teknologiaa tarvitaan, jotta metsän uudistamista,
metsänhoitotoimenpiteitä ja puunkorjuuta sekä bioenergian tuotantoon
tarvittavan biomassan keruuta voidaan kehittää entistä kustannustehokkaammaksi
ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. "Uskomme, että EFI ja sen
jäsenverkosto edistävät merkittävästi metsänhoidossa käytettäviin koneisiin
liittyviä innovaatioita ja sitä kautta koko Euroopan metsäalan kilpailukykyä",
Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tiitinen toteaa. 

Vieremällä 27. toukokuuta 2005 
PONSSE OYJ 

Arto Tiitinen 
Toimitusjohtaja

Tilaa