Ponsse vahvistaa toimintaansa Chilessä

Report this content

 

Ponsse-konserni vastaa jatkossa itse Chilen myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan, joita hoitamaan Chileen on perustettu tytäryhtiö Ponsse Chile SpA. Tätä tarkoitusta varten Ponsse ja sen paikallinen jälleenmyyjä F.C. Ventas Y Servicios Limitada (myöhemmin ”FC Ventas”) ovat tänään 5.11.2021 allekirjoittaneet Ponsse-metsäkoneliiketoimintaan liittyvän omaiserien kauppakirjan, jonka mukaan Ponsse Chile SpA ostaa FC Ventakselta yhtiön Chillanissa sijaitsevan huoltopalvelukeskuksen varaosavarastoineen ja huoltoautoineen tiettyjen kaupan edellytysten täytyttyä. Tavoitteena on, että PONSSE-palvelut siirtyvät Chilessä Ponsse-konsernin vastuulle Q1/2022 loppuun mennessä.

F.C. Ventaksen työntekijät siirtyvät kaupan toteutumisen myötä Ponsse-konserniin vanhoina työntekijöinä. Ponsse on valmistellut kattavan integraatiosuunnitelman, joilla varmistetaan paikallisen liiketoiminnan positiivinen jatkuminen ja työntekijöiden perehdyttäminen.

Yritysjärjestely ei muuta aiempaa tulosohjeistusta, jonka mukaan Ponsse-konsernin vuoden 2021 liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2021 merkittävästi suurempi kuin vuonna 2020. Ponssen vuosittaisen liiketoiminnan laajuus Chilessä on tällä hetkellä noin kymmenen miljoonaa euroa. FC Ventaksen ja Ponssen välisen kaupan hintaa ei yhteisestä sopimuksesta julkaista. Lisäksi kauppahinnalla ei ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen kannalta. Kauppahinta maksetaan käteisellä ehdollisena tiettyjen kaupan toteutumisen edellytysten täyttymisestä. Ponsse rahoittaa yritysoston kassavaroistaan.

PONSSE-metsäkoneiden markkinaosuus tavaralajimenetelmään perustuvassa puunkorjuussa on Chilessä noin 40 prosenttia ja maassa on 150 PONSSE-metsäkoneen konekanta. Konekannan odotetaan kasvavan tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun kasvun myötä.

 

Palvelutarjonnan laatu ja jatkuvuus varmistetaan

Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo, että FC Ventaksen rakentamalle vahvalle pohjalle on hyvä jatkaa palvelutarjonnan kehitystyötä.
- Haluamme mahdollistaa kasvavalle Chilen markkinalle parhaan mahdollisen asiakastuen, joka erinomaisilla tuotteilla ja palveluilla varmistaa asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Olemme laajentaneet tytäryhtiöverkostoamme harkiten ja aina asiakastarpeisiin perustuen. Tuotetarjontamme soveltuu hyvin paikallisiin olosuhteisiin ja uskomme PONSSE-tuotteiden ja -palveluiden kasvupotentiaaliin Chilessä, Juho Nummela kertoo.

Muutos ei aiheuta katkoksia paikallisiin PONSSE-palveluihin, jotka kattavat konemyynnin lisäksi huolto- ja varaosapalvelut sekä koulutustarjontaa paikallisille asiakkaille. FC Ventaksen kanssa tehtyyn sopimukseen kuuluva vuonna 2015 valmistunut huoltopalvelukeskus toimii Chillanissa keskellä Chilen metsäaluetta.

Ponsse aloitti vientitoiminnan Chileen vuonna 2014, mutta ensimmäiset PONSSE-metsäkoneet ovat urakoineet maassa jo 90-luvulla. Vuosittainen kestävän tason puunkorjuumäärä on kasvanut tasaisesti puun nopean kiertokulun ja hoidettujen istutusmetsien ansiosta. Vuonna 2019 Chilessä korjattiin puuta 47,6 miljoonaa m3 saha-, sellu- ja puulevyteollisuuden tarpeisiin. Maan metsätalous perustuu istutusmetsiin, joilla 28 prosenttia puunkorjuusta tehdään tavaralajimenetelmään (cut-to-lenght, CTL) perustuen.

Tällä hetkellä Ponssen Vieremän tehtaan tuotannosta menee vientiin 80 %, ja PONSSE-ratkaisuja myydään ja huolletaan 12 tytäryhtiön ja 44 jälleenmyyjän verkoston kautta. Kansainvälisten tytäryhtiöiden lisäksi Ponsse-konserniin kuuluu teknologiayhtiö Epec Oy Suomessa. Ponsse Chile S.p.A:n lisäksi Ponssella on Etelä-Amerikassa tytäryhtiöt myös Uruguayssa ja Brasiliassa.

 

Vieremällä 5. marraskuuta 2021
 

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

Tilaa

Pikafaktat

Ponsse-konserni vastaa jatkossa itse Chilen myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan, joita hoitamaan Chileen on perustettu tytäryhtiö Ponsse Chile SpA.
Tweettaa

Lainaukset

Tuotetarjontamme soveltuu hyvin paikallisiin olosuhteisiin ja uskomme PONSSE-tuotteiden ja -palveluiden kasvupotentiaaliin Chilessä.
toimitusjohtaja Juho Nummela