Ponsse vahvistaa toimintaansa Tšekissä

Report this content

 

Ponsse-konserni vastaa jatkossa itse Tšekin myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan. Ponsse on tänään 4.2.2022 allekirjoittanut kauppakirjan, jossa se sitoutuu ostamaan Tšekissä PONSSE-metsäkoneista ja -palveluista vastanneen jälleenmyyjänsä KŘENEK FOREST SERVICE s.r. o:n (myöhemmin ”Krenek”) koko osakekannan. Tavoitteena on, että PONSSE-palvelut siirtyvät Tšekissä Ponsse-konsernin vastuulle 1.4.2022 mennessä. Yhtiö tulee toimimaan Ponssen 100-prosenttisesti omistamana tytäryhtiönä.  

Krenekin työntekijät jatkavat nykyisillä työsopimuksilla ja eduilla kaupan kohteena olevan osakeyhtiön palveluksessa. Ponsse on valmistellut kattavan integraatiosuunnitelman, joilla varmistetaan paikallisen liiketoiminnan positiivinen jatkuminen ja työntekijöiden perehdyttäminen.

Yritysjärjestely ei muuta aiempaa tulosohjeistusta. Krenekin ja Ponssen välisen kaupan hintaa ei yhteisestä sopimuksesta julkaista, eikä kauppahinnalla ole merkitystä Ponssen arvonmäärityksen kannalta. Kauppahinta maksetaan käteisellä ehdollisena tiettyjen kaupan toteutumisen edellytysten täyttymisestä. Ponsse rahoittaa yritysoston kassavaroistaan.

PONSSE-metsäkoneiden markkinaosuus tavaralajimenetelmään perustuvassa puunkorjuussa on Tšekissä noin 20 prosenttia ja maassa on 290 PONSSE-metsäkoneen konekanta.


Perinteikkäiden perheyritysten arvot yhdistävät

- Olemme ylpeitä saadessamme jatkaa Krenekien työtä Tšekissä. Krenekien perheyritykselle on ollut kunnia-asia hoitaa asiakassuhteet tinkimättömällä rehellisyydellä ja sitoutuneisuudella, mikä on myös meidän toimintamme perusta. Lupaamme varmistaa paikallisille asiakkaillemme jatkuvasti kehittyvät ja korkealaatuiset PONSSE-ratkaisut ja -palvelut myös tulevaisuudessa, ja näemme markkinassa paljon mahdollisuuksia. Paikallisen henkilöstömme työ tulee olemaan tässä tehtävässä ensiarvoisen tärkeää, Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo.

Muutos ei aiheuta katkoksia paikallisiin PONSSE-palveluihin, jotka kattavat konemyynnin lisäksi huolto- ja varaosapalvelut sekä koulutustarjonnan. Ponsse tulee jatkamaan toimintaansa Hostinnéssa samoissa toimitiloissa, joissa Krenekin palvelut tällä hetkellä sijaitsevat.

Krenek on toiminut Ponssen virallisena jälleenmyyjänä vuodesta 2013 alkaen toimittuaan sitä ennen kymmenen vuoden ajan Ponssen saksalaisen jälleenmyyjän Wahlers Forsttechnik GmbH:n kautta. Vuonna 2020 Tšekissä korjattiin 34,5 miljoonaa m3, josta lähes kaikki hakkuut keskittyivät korjaamaan puuta kaarnakuoriaistuhoalueilta. Normaali vuosittainen korjuumäärä Tšekissä on noin 13-17 miljoonaa m3. Vuosittaisena kestävän puunkorjuun tasona pidetään Tšekissä 22 miljoonaa m3, jolloin metsän uudistuminen on hakkuita nopeampaa.

Ponsse uutisoi aiemmin marraskuussa 2021 perustavansa tytäryhtiön myös Chileen. Ponsse-konserniin kuuluu uusien tytäryhtiöiden perustamisen jälkeen yhteensä 14 tytäryhtiötä ja 44 jälleenmyyjää.  Kansainvälisten tytäryhtiöiden lisäksi Ponsse-konserniin kuuluu teknologiayhtiö Epec Oy Suomessa. Ponssen Vieremän tehtaan tuotannosta menee vientiin 80 prosenttia. Tšekin lisäksi Ponssella on Euroopassa tytäryhtiöt myös Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

 

Vieremällä 4. helmikuuta 2022
 

PONSSE OYJ
Juho Nummela
Toimitusjohtaja

 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

 

 

Avainsanat:

Tilaa

Pikafaktat

Ponsse-konserni vastaa jatkossa itse Tšekin myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan.
Tweettaa

Lainaukset

Lupaamme varmistaa paikallisille asiakkaillemme jatkuvasti kehittyvät ja korkealaatuiset PONSSE-ratkaisut ja -palvelut myös tulevaisuudessa, ja näemme markkinassa paljon mahdollisuuksia.
Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela