Ponsse virittää organisaationsa kansainvälisiin haasteisiin

22.12.2004  

Ponsse virittää organisaationsa kansainvälisiin haasteisiin  

Vastatakseen paremmin kasvaviin kansainvälisiin haasteisiin Ponsse Oyj uudistaa
organisaationsa. Uuden johtoryhmän jäsenet vastaavat liiketoiminnan
ydinalueista globaalisti. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja
Arto Tiitinen ja johtoryhmän jäseniksi on nimitetty seuraavat henkilöt. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Pasi Arajärvi (37), osto- ja logistiikkajohtaja. Hänen vastuualueenaan ovat
konsernin logistiikka, tehdaspalvelu ja ostotoiminnot. 

Jari Kartano (49), vientijohtaja ja Ponsse UK Ltd.:n toimitusjohtaja. Hän
vastaa konsernin vientitoiminnoista. 

Tapio Mertanen (39), huoltopalvelujohtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat
konsernin huoltopalvelut. 

Jari Mononen (30), viestintäpäällikkö. Hänen vastuualueinaan ovat konsernin
viestintä ja markkinointi. 

Juho Nummela (27), laatu- ja IT- johtaja. Hän vastaa konsernin laatu- ja IT-
toiminnoista. 

Heikki Ojala (47), teollinen johtaja. Hän vastaa Ponsse-konsernin tuotannosta
ja tilaus-toimitus-prosessista. 

Mikko Paananen (40), talousjohtaja ja toimitusjohtajan varamies. 

Veikko Rintamäki (51), teknologia- ja tuotekehitysjohtaja. Hän vastaa konsernin
tuotekehitystoiminnoista. 

Ari Särkiniemi (41), johtaja, tietojärjestelmät. Hän vastaa Kajaanin
tietojärjestelmät-yksikön toiminnasta. 

Jarmo Vidgrén (29), myyntijohtaja. Hän vastaa Suomen myynti- ja
huoltotoiminnoista. 

PONSSE OYJ 
Arto Tiitinen 
Toimitusjohtaja 

JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ponsse.com 


--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja:  Arto Tiitinen, puhelin 020 768 8621

Tilaa