Ponsselta uutta teknologiaa tuottavuuteen ja ergonomiaan


Ponsse tarjoaa markkinoiden laajimman tuotevalikoiman tavaralajimenetelmän puunkorjuuseen. Uusi PONSSE-mallisto esitellään Elmia Wood 2017 -messuilla nyt täydessä laajuudessaan. Mallisto on täydentynyt ratkaisuilla, jotka keskittyvät erityisesti kuljettajan työtehon ja ajomukavuuden parantamiseen.

Uuden PONSSE-malliston lippulaiva PONSSE Scorpion -harvesteri lanseerattiin markkinoille vuoden 2013 Elmia Wood -messuilla. Lanseeraus laittoi liikkeelle täydellisen mallisarjauudistuksen, jossa keskityttiin ennen kaikkea tuottavuuden ja ergonomian parantamiseen huoltoystävällisyyden ohella. Tänä päivänä Scorpioneja on myyty 20 eri maahan yli 500 kappaletta, joista yli 100 Ruotsiin.

Markkinoiden mukavin PONSSE ActiveFrame nyt myös harvesteriin

PONSSE ActiveFrame on uudenlainen 8-pyöräisen koneen ohjaamon vai­mennusjärjestelmä, joka tasaa maaston epä­tasaisuudet pitäen ohjaamon koko ajan vaakatasossa. Tämä tehostaa nosturityöskentelyä, sillä epätasaisessakin maastossa ohjaamo on aina suorassa nosturia käytettäessä. ActiveFrame -ratkaisu on nyt saatavilla kuormatraktoreiden lisäksi myös Ponssen suosituimpaan harvesterimalliin, PONSSE Ergo 8w-harvesteriin.

Rakenteeltaan yksinkertainen ja toimiva ActiveFrame vaimentaa kuljettajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset te­hokkaasti mahdollistaen mm. suurempien ajono­peuksien käytön kuormatraktoreissa. Näin kehoon kohdistuvat rasitukset jäävät reilusti alhaisemmalle tasolle. Kuljettajan mukavuus on keskeinen te­kijä työn tuottavuuden ja laadun kannal­ta. Kun maaston epätasaisuus ei rasita kuljettajaa, hän pysyy virkeämpänä ja jaksaa keskittyä pitkänkin työvuoron ajan.

Vaimennusjär­jestelmä pitää ohjaamoa aktiivisesti vaakatasossa seuraten maanpinnan muotoa koko ajan. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta vaimennuksen nivelpiste on erittäin alhaalla teliakselin tasolla, mikä eliminoi kuljettajaan koh­distuvat heilahdukset tehokkaasti. Ratkaisu on tekniikaltaan läheistä sukua PONSSE Scorpion -harvesterin levelointijärjestelmälle, jossa erillinen anturointi on korvattu ohjausmoduulin sisään rakennetuilla komponenteilla. Levelloinnin maksimikulma Ergossa on 14 astetta, seitsemän astetta molemmille puolille.

Toinen innovaatio kuljettajan työergonomian parantamiseksi on uusi PONSSE Seat, joka on ensimmäinen alusta alkaen metsäkoneisiin suunniteltu penkki. PONSSE Seat tarjoaa metsäkoneenkuljettajalle parhaan mahdollisen työskentelymukavuuden säädettävyytensä ja erikoisvahvan alustarakenteensa ansiosta. Yhdistettynä vahvaan alustarakenteeseen uusi istuin vaimentaa entistä paremmin myös kuljettajaan kohdistuvat heilahdukset ja tärähdykset.

Ensimmäinen VR-koulutussimulaattori

Ponsse lanseeraa ensimmäisenä metsäkonevalmistajana VR-todellisuuden koulutussimulaattoreihin. Virtuaalilasit voidaan liittää optiona kaikkiin PONSSE Full -simulaattorimalleihin. VR-lasit nostavat simulaattorikokemuksen uudelle tasolle: ne auttavat kuljettajaa hahmottamaan ympäristön ja koneen toiminnot huomattavasti paremmin kuin normaalissa simulaattorissa. Ratkaisussa hyödynnetään HTC Vive -laseja ja -sensoreita, joiden avulla kuva muodostuu laseille oikein. Näin kuljettajasta tuntuu kuin hän olisi itse metsässä ja ajokokemus tuntuu aidommalta – ympäristöä voi tutkia vain päätä kääntämällä. Etäisyyden ja mittasuhteiden hahmottamisesta on apua erityisesti nosturin käyttöharjoituksissa. Full simulaattoria voi käyttää entiseen tapaan myös ilman laseja, jolloin vaihto tavalliseen simulaattorikäyttöön tapahtuu helposti käyttöliittymän kautta.

PONSSE Manager metsäkoneyrityksen toimintojen hallinnointiin  

PONSSE Manager on työkalu metsäkoneyritysten toiminnan reaaliaikaiseen hallinnointiin. Se tarjoaa konekalustosta reaaliaikaiset ja kattavat tiedot – niin suorituskyvystä kuin savotois­takin. Tarkka tieto konekaluston tuotta­vuudesta tukee yrityksen kannattavaa toimintaa ja  pitää yrittäjän ajan tasalla kannattavuuteen vaikuttavista asioista. 

Manager opastaa yritystä koneen tuottavassa käytössä, jolloin maksimoidaan kaluston tehokkuus ja tuotta­vuus sekä minimoidaan aika, jolloin kalusto ei ole käytössä. Se on helppokäyttöinen, informatiivinen ja grafiikaltaan selkeä työkalu, joka auttaa korjuukaluston ylläpidossa ja tehostaa töiden suunnittelua ja raportointia.  

Myös kuljettajien ja yrityksen välinen kommunikaatio on entistä helpompaa. Tiedot siirtyvät koneesta automaattisesti ilman, että kuljettajan tarvitsee lähettää tiedostoja kesken puunkorjuun. Koneyrittäjä voi seurata ja ohjata yrityksen päivittäisiä operaatioita älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella paikasta riippumatta. 

Fleet Management on PONSSE Managerin osio, jonka avulla hallinnoidaan ja seurataan kenttäoperaatioita ja korjuun edistymistä reaaliajassa. Fleet Management näyttää reaaliajassa koneen kunnon sekä paljonko koneet ovat tuottaneet leimi­koittain. Sovellus näyttää hakatun kokonaismää­rän, puutavaralajijakauman ja keskijäreystiedon jokaisesta käynnissä olevasta leimikosta. Karttanäkymä ja tieto leimikoiden edistymisestä mahdollistavat myös konesiirtojen tehokkaan suunnittelun. Koneet ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, siirtojen odottelu vähenee ja huollot ajoittuvat oikein. 

PONSSE Managerin Ecodrive-toiminto on kuljettajaa opastava järjestelmä, joka antaa mitattua palautetta esimerkiksi huollon vaikutuksesta koneen tuottavuuteen. Toiminnon avulla voidaan seurata tarkasti yksittäisen koneen tuottavuutta ja työvaiheita. Työvaihekohtaisilla mittareilla voidaan työmenetelmiä kehittää tuottaviksi ja taloudellisiksi sekä varmistaa koneen säätöjen toimivuus.  

Mittavat investoinnit laatuun ja tulevaisuuteen 

Tuotekehitysinvestointien ohella Ponsse investoi vahvasti tuotannon ja verkoston kehittämiseen. Vieremän tehtaalla Ponssen Vieremän tehtaasta valmistui viime vuonna ennätysmäärä metsäkoneita. Parhaillaan tehtaalla on käynnissä mittava laajennus, jossa tehtaan pinta-ala laajenee 2,7 hehtaarista neljään hehtaariin. Laajennuksella ja laiteinvestoinneilla tavoitellaan ennen kaikkea laatua ja joustavuutta tuottavuuden ja työturvallisuuden kasvun rinnalla. Yhtiön investoinnit eivät kohdistu ainoastaan tuotantoon. Tänä vuonna uudet huoltopalvelukeskukset valmistuivat Uruguayhin ja Etelä-Ranskaan, ja loppuvuodesta UK:n koneet huolletaan uusissa nykyaikaisissa tiloissa. Viime vuonna laajensimme kansainvälistä verkostoamme palvelevaa keskusvarastoamme Iisalmessa ja uusia palvelutiloja nousi Yhdysvalloissa ja Venäjällä.  

Ponssen Wood Elmia -osastolla nr 899 ajetaan päivittäin hakkuunäytöksiä klo 10, 12, 14 ja 16. uuden PONSSE-malliston koneilla. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan PONSSE-metsäkoneisiin ja –palveluihin ja meihin ponsselaisiin!

 

PONSSE OYJ

Jarmo Vidgrén
Myynti- ja markkinointijohtaja 

LISÄTIETOJA
Jarmo Vidgrén, Myynti- ja markkinointijohtaja, Ponsse Oyj, puh. 040 519 1486
  

Tilaa