Ponssen taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2015

 

Ponssen taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2015

Ponsse Oyj julkaisee vuonna 2015 seuraavat taloudelliset tiedotteet:
Tilinpäätös 2014:                                           17.2.2015
Osavuosikatsaus Q1, tammi-maaliskuu:       21.4.2015
Osavuosikatsaus Q2, tammi-kesäkuu:          4.8.2015
Osavuosikatsaus Q3, tammi-syyskuu:          20.10.2015

Varsinainen yhtiökokous pidetään Vieremällä 14.4.2015. Ponsse Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Vuosikertomus tilikaudelta 2014 julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 12/2015.

Kaikki yhtiön taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Ponsse noudattaa hiljaista jaksoa (ns. silent period), joka alkaa kunkin raportointineljänneksen lopussa ja päättyy kyseisen vuosineljänneksen tai tilikauden tuloksen julkistukseen.

Vieremällä 27.10.2014

PONSSE OYJ

Juho Nummela, toimitusjohtaja
Petri Härkönen, talousjohtaja


LISÄTIETOJA:
Petri Härkönen, talousjohtaja, puhelin 020 768 8608

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Tilaa