PONSSEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖ


PONSSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE   20.3.2003    KLO 13:00PONSSEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2003 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2002.

Hallituksen esitys osingonjaoksi 0,65 euroa/osake hyväksyttiin.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2003 ja osinko maksetaan
1.4.2003.

Myös hallituksen ehdotus voittopalkkion maksamisesta yhtiön
henkilöstölle hyväksyttiin. Palkkio on koko vuoden työssä olleelle
henkilölle 300 euroa.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2002.

Hallituksen jäseniksi valittiin Einari Vidgrén, Ilkka Kylävainio,
Samuli Perttala, Orvo Siimestö, Juha Vidgrén ja Mika Vidgrén.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi
teollisuusneuvos Einari Vidgrén. Hallituksen varapuheenjohtajaksi
valittiin KM Juha Vidgrén.


Vieremällä 20. päivänä maaliskuuta 2003.


Mikko Paananen
talousjohtaja


Lisätietoja:   talousjohtaja Mikko Paananen, puh (017) 768 4648
         toimitusjohtaja Tommi Ruha, puh (017) 768 4621

www.ponsse.com


JAKELU

Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa