PONSSEN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.11.2004 KLO 14.00

PONSSEN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ponsse Oyj:n 24.11.2004 järjestetty ylimääräinen yhtiökokous päätti
jakaa ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta sekä toteuttaa
rahastoannin, jossa yhdellä vanhalla osakkeella saa vastikkeetta yhden
uuden osakkeen.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. Osingonjako

Ponsse Oyj:n osakkeille jaetaan 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella 16.3.2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa
päätetyn osingon lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.11.2004 ja osingonmaksun alkamispäivä
on 7.12.2004.

2. Rahastoanti

Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa 3.500.000 euron määräisellä
rahastoannilla 3.500.000 eurosta 7.000.000 euroon seuraavin ehdoin:

1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa vastikkeetta
  yhden (1) uuden osakkeen.
  
2. sakepääoman korotusta vastaava määrä, 3.500.000 euroa, siirretään
  osakepääomaan siten, että edellisten vuosien voittovaroista siirretään
  955.000,00 euroa ja ylikurssirahastosta siirretään 2.545.000,00 euroa
  
3. Uusia osakkeita annetaan yhteensä 7.000.000 kappaletta. Kaikkien
  osakkeiden nimellisarvo on 0,50 euroa.
  
4. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 29.11.2004. Oikeus rahastoannissa
  annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on
  täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.
  
5. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä
  osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta yhtiön
  osakkeiden omistus- tai äänivaltasuhteita.
  
6. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan
  osakkeenomistajien arvo-osuustileille 30.11.2004 edellyttäen, että
  osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.
  
7. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta
  tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä
  osakepääoman rekisteröimispäivästä alkaen.

8. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-
  osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin
  vaihdon tehtyään.


Mikko Paananen
Talousjohtaja


Lisätietoja:
Talousjohtaja Mikko Paananen, 020 768 8648


JAKELU
HEX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Tilaa