Ponssesta Epec Oy:n pääomistaja

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.11.2004  KLO 9.00

Ponssesta Epec Oy:n pääomistaja

Ponsse Oyj ostaa 91 prosenttia Seinäjoelta olevan Epec Oy:n osakkeista.
Myyjänä kaupassa toimii Epec Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja,
DI Veikko Rintamäki, joka jää yhtiön vähemmistöosakkaaksi. Vuonna 1978 perus-
tettu Epec Oy on työkoneiden ohjausjärjestelmiin erikoistunut elektroniikka-
valmistaja. Kauppa vahvistaa Ponsse Oyj:n asemaa edistyksellisten tietojär-
jestelmäratkaisujen toimittajana. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Epec Oy on erikoistunut työkoneiden ohjausjärjestelmiin. Yritys
suunnittelee ja valmistaa työkoneiden ohjelmoitavia ohjausjärjestelmiä.
Toimitettavat järjestelmät ovat usein pitkälle räätälöityjä. Ratkaisut
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiö on tunnettu
korkeasta laadusta, edistyksellisestä tuotantoteknologiasta ja tuotteiden
toimintavarmuudesta vaativissa käyttöympäristöissä. Yritys työllistää noin
60 henkilöä.

Epec Oy:llä on vahva asema ohjausjärjestelmien toimittajana useiden globaa-
lien konevalmistajien keskuudessa. Monet sen asiakkaista ovat alansa johtavia
metsä-, kaivos-, työstö- ja kaatopaikkakoneiden valmistajia.

- Ponssella ja Epecillä on pitkäaikaista ja vahvaa osaamista omalla alallaan.
Epec Oy:n jatkaessa Ponsse Oyj:n itsenäisenä tytäryhtiönä syntyy merkittävä
osaamiskeskittymä. Laajemmat tuotantovolyymit lisäävät Ponssen kustannus-
tehokkuutta ja vahvistavat sen teollista osaamista ohjausjärjestelmien
valmistajana. Epec saa järjestelyssä vahvan ja vakavaraisen omistajan sekä
uusia asiakkaita tuotteilleen. Kauppa tuo molemmille osapuolille uutta
tuote- ja tuotantoteknistä osaamista, kertoo Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja
Arto Tiitinen.

Ponsse suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja huoltaa ympäristöystävällisiä ja
tehokkaita tavaralajimenetelmään perustuvia metsäkoneita sekä puunkorjuuseen
liittyvää tietotekniikkaa. Ponsse Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin
päälistalla. Ponsse-konserniin kuuluvat emoyhtiö Ponsse Oyj sekä tytäryhtiöt
Ponsse AB Ruotsista, Ponsse AS Norjasta, Ponssé S.A.S. Ranskasta, Ponsse UK
Ltd. Isosta-Britanniasta ja Ponsse USA Inc. Amerikan Yhdysvalloista.
Vuonna 2003 konsernin liikevaihto oli 163,5 milj. euroa.

Lisätietoa Epec Oy:stä löytyy internet-osoitteesta: http://www.epec.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, 020 768 8621

www.ponsse.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa