TÄYDENNYS PONSSEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESE

Ponsse Oyj Pörssitiedote 13.2.2004 klo 13.00  

TÄYDENNYS PONSSEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2003

Täydennyksenä Ponssen 12.2.2004 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen 
oheisena konsernin rahavirtalaskelma, joka puuttui 
tilinpäätöstiedotteesta. 

RAHAVIRTALASKELMA
					2003 		2002
					TEUR		TEUR

Liiketoiminnan rahavirta:	
Liikevoitto 				11 714	    9 380
Poistot ja arvonalentumiset		2 788		2 766
Varauksen muutos			2 284		0	
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	
					16 786	    12 146

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaik. korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+)	
					-6 108	    892
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)	
					2 232		-3 763
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)	
					503		3 240
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	
					13 413	    12 515

Rahoitustuotot ja –kulut		1 096		-303
Maksetut verot				-2 290	    -4 047
Liiketoiminnan rahavirta		12 219	    8 165

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)	23,0		18,1
Oman pääoman tuotto-%	(ROE)		22,4		18,5

PONSSE OYJ

Mikko Paananen
talousjohtaja

Lisätietoja
Talousjohtaja Mikko Paananen (017) 768 4648 tai 0400 817 036

JAKELU 

HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa