YHTIÖKOKOUSKUTSU


PONSSE OYJ        PÖRSSITIEDOTE 23.2.2004    KLO 9.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2004 klo 10.00
Iisalmen Kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Kirkkopuistonkatu 9,
74100 Iisalmi. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13
pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä
hallituksen ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle.
Ehdotuksen mukaan voittopalkkiota maksettaisiin Ponsse Oyj:n
henkilökunnalle 60 euroa jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta
vuoden 2003 aikana. Mikäli työsuhde on päättynyt ennen 11.2.2004,
palkkiota ei makseta.

INFORMAATIO
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Ponsse Oyj, 74200 Vieremä. Niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 5.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 11.3.2004 ennen
klo 16.00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri,
74200 Vieremä, puhelimitse numeroon (017) 768 461, telekopiolla
numeroon (017) 768 4690 tai Internetissä osoitteessa
www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

OSINGONMAKSU
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
19.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä
26.3.2004.


Vieremällä 11. päivänä helmikuuta 2004

HALLITUS

PONSSE OYJ
Juha Vidgrén
toimitusjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, puh. (017) 768 4648
www.ponsse.com

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa